Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
21EX11EI001 Transformant espais per a l'aprenentatge en Educació Infantil
(a distància) 25/01/2021 22/03/2021 30 Confirmació
21PL51IN013 Dones i literatura. Cap a una revisió del cànon?
(a distància) 26/01/2021 30/03/2021 30 Confirmació
20CA99IN084 Detecció de l'abús sexual infantil
(a distància) 26/01/2021 09/02/2021 15 Confirmació
21AE96IN015 Art contemporani per a principiants: possibilitats pedagògiques
(a distància) 01/02/2021 08/03/2021 20 Confirmació
21AE96IN016 Disseny gràfic per a principiants: possibilitats pedagògiques
(a distància) 01/02/2021 08/03/2021 20 Confirmació
21AE96SO018 El dibuix tècnic com a contingut transversal a l'aula de plàstica
(a distància) 01/02/2021 05/03/2021 30 Confirmació
21AE96ES019 Les TIC a l'EPVA. Reptes per a una Educació Artística Activa i Digital.
(a distància) 01/02/2021 05/03/2021 30 Confirmació
21SP47IN018 Seguretat TIC i tractament de dades. Ús de llicències per a la creació, reutilització i distribució de continguts
(a distància) 01/02/2021 28/03/2021 30 Confirmació
21SP60IN001 Lideratge dels equips directius
(a distància) 02/02/2021 04/02/2021 12 Confirmació
21CA11EI003 Bases de les emocions per a un acompanyament respectuós
(a distància) 03/02/2021 24/02/2021 25 Confirmació

1