Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
21AI32CF027 Bastionat de xarxes
(a distància) 03/09/2021 13/10/2021 30 Realització
21AI27CF007 Instal·lacions solars fotovoltaiques
(a distància) 06/09/2021 20/10/2021 30 Realització
21AI32CF033 Disseny d'interfícies web: Bootstrap i Sass
(a distància) 06/09/2021 04/11/2021 40 Realització
21AI32CF034 Desenvolupament d'aplicacions web amb HTML5 i CSS3
(a distància) 06/09/2021 21/11/2021 60 Realització
21AI32CF035 Desenvolupament d'aplicacions web amb Angular
(a distància) 06/09/2021 21/11/2021 60 Realització
21AI32CF036 Desenvolupament d'aplicacions MVC en el servidor amb un framework PHP Laravel
(a distància) 06/09/2021 07/11/2021 40 Realització
21AI32CF043 Disseny Gràfic 2D i 3D
(a distància) 06/09/2021 14/11/2021 50 Realització
21AI32CF032 CCNA Exploration. Nivell 2
(a distància) 08/09/2021 24/11/2021 60 Realització
21AI32CF037 Introducció a Learning Analytics amb exemples pràctics
(a distància) 08/09/2021 14/11/2021 40 Realització
21AI32CF042 Introducció a la programació de Unity
(a distància) 09/09/2021 05/11/2021 40 Realització
21AI27CF017 Motion Control de SIEMENS
(a distància) 13/09/2021 20/09/2021 16 Realització
21AI39CF004 Eines digitals per a la simulació del teixit en 2D i 3D
Alcoi 13/09/2021 20/09/2021 30 Realització
21AI32CF031 Seguretat informàtica en xarxes i servidors
(a distància) 13/09/2021 21/11/2021 50 Realització
21PL76IN011 Formador de formadors. Planificació de la metodologia TIL-TILC al centre docent.
(a distància) 13/09/2021 31/10/2021 40 Realització

1