Servei de Formació del Professorat
Cursos
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
20PL51EA054 Elaboració de projectes de comunicació interdisciplinaris TIL-TILC
(a distància) 14/12/2020 12/03/2021 40 Confirmació
21TO11EI001 Iniciació a la investigació docent
(a distància) 11/01/2021 02/03/2021 20 Confirmació
21AI51IN001 Activitats motivadores en anglés per a alumnes segle XXI
Alcoi 14/01/2021 25/02/2021 30 Confirmació
21EI11EI009 Bases de les emocions per a un acompanyament respectuós
(a distància) 14/01/2021 04/02/2021 25 Confirmació

1