Servicio de Formación del Profesorado
Consulta CCDM septiembre 2019: Acceso directo prueba
NIF (con letra final)

Llistat definitiu d'aspirants a les proves conduents a l’obtenció de les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l’Ensenyament en Valencià, en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Instruccions:

-DNI/NIF: complete amb zeros a l'esquerra fins a huit dígits + lletra final.

-NIE: Lletra inicial + 7 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entre la lletra i els dígits si cal)+ lletra final. 

Es recorda a les persones participants que el període d’al.legacions al llistat provisional serà del 2 de juliol fins al 8 de juliol a les 24:00 hores.

Les al.legacions es poden fer arribar per correu electrònic a ayudasformacion@gva.es