Servicio de Formación del Profesorado
Consulta notas CCDM-2019 Marzo (Curso)
DNI

 Instruccions:

NIF/DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.

NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entre la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Si la qualificació és NO APTE, els possibles motius són:

  • No haver superat la prova.
  • No es presenta a la prova.
  • Abandona la prova.

Qualificacions:

  • PART ESCRITA: Puntuació sobre 100. Apte: 60 punts o més.
  • PART ORAL: Puntuació sobre 30. Apte: 18 punts o més.

Reclamacions:

Els aspirants qualificats com a "No apte" podran interposar una reclamació per registre d'entrada dirigida a la Sudirecció General de Formació del Professorat.

Les reclamacións hauran de ser presentades en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en els registres de les Direccions Territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini : del 8 d'abril fins al 17 d'abril de 2019 (ambdós inclosos).

 

Expedició dels certificats:

Els certificats dels aspirants que resulten APTES quedaran enregistrats d'ofici en la base de dades de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Aquests certificats també s'enviaran al compte de correu docent (gva) de l'aspirant. Cas que no es dispose de correu docent s'enviarà al compte de correu que es va fer constar en la inscripció de participació.