Servicio de Formación del Profesorado
Consulta CCDM 2018-2019
NIF (con letra final)

 Consulta definitiva de sol.licituds admeses a les proves i cursos conduents a l'obtenció de les titulacions administratives de Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià. 

Instruccions:
NIF (amb lletra final): emplene la casella amb el NIF que va utilitzar per a la inscripció, amb la lletra final.

Es recorda a tot el personal admés en cursos i proves lliures que ha de confirmar la seua assistència a curs i/o prova (pròximament s'anunciaran les dates de confirmació) Se recuerda a todo el personal admitido en cursos y pruebas libres que tiene que confirmar su asistencia a curso y/o prueba del (próximamente se anunciarán las fechas de confirmación)