Servei de Formació del Professorat
Consulta notes CCDM-2019 Gener/Febrer (Proves Lliures)
DNI

Instruccions:

NIF/DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.

NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entre la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Si la qualificació és NO APTE, els possibles motius són:

  • No haver superat la prova.
  • No es presenta a la prova.
  • Abandona la prova.

Qualificacions:

  • PART ESCRITA: Puntuació sobre 100. Apte: 60 punts o més.
  • PART ORAL: Puntuació sobre 30. Apte: 18 punts o més.

Reclamacions:

Els aspirants qualificats com a "No apte" podran interposar una reclamació per registre d'entrada dirigida a la Sudirecció General de Formació del Professorat.

Les reclamacións hauran de ser presentades en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en els registres de les Direccions Territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini : del 4 de març fins al 13 de març de 2019 (ambdós inclosos).

Expedició dels certificats:

A tots els aspirants aptes se'ls expedirà d'ofici el certificat corresponent.

Els certificats s'enviaran al correu docent de l'interessat. Cas que no dispose de correu docent, s'enviaran al correu que va fer constar en la inscripció.