Servei de Formació del Professorat
CCDM 2017 Septembre. Consulta
NIF (sense lletra final i completat a zeros per l'esquerra)

Consulta  de les proves conduents a l’obtenció de les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l’Ensenyament en Valencià, en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Instruccions:

  • NIF/DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.
  • NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entre la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Les persones admeses en l'examen de Capacitació de Valencià que figuren al llistat definitiu de professorat funcionari interí i docents de religió inscrits d'ofici en les proves de capacitació de valencià publicat el 10 d'agost que no està en possessió de la titulació de C1 de valencià, han de presentar aquesta titulació abans del 30 de setembre per poder realitzar la prova de capacitació (punt 4.3 de la convocatòria de 12 de juny de 2017).

La documentació s'haurà de presentar per registre d'entrada adreçada al Servei de Formació del Professorat i també escanejada al correu electrònic ayudasformacion@gva.es. Es recorda que les persones APTES a l'examen de C1 del dia 9 de setembre NO cal que aporten aquesta titulació, ja que s'incorporarà d'ofici al seu expedient.

Es recorda que els participants en la prova haurien d'haver confirmat la seua assistència del 23 d'agost al 5 de setembre. En cas de no haver-ho fet s'ha considerat que renuncien a la participació, segons establix la convocatòria.

Per a consultar dubtes sobre la convocatòria: ayudasformacion@gva.es