Servicio de Formación del Profesorado
Consulta Pruebas/Cursos CCDM17
NIF (con letra final)

Llistat definitiu d'aspirants a les proves/cursos conduents a l’obtenció de les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l’Ensenyament en Valencià, en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Instruccions:
NIF (amb lletra final): emplene la casella amb el NIF que va utilitzar per a la inscripció, amb la lletra final.

Es recorda que tant els participants en la prova lliure com els assistents al curs preparatori han de confirmar la seua assistència de l'1 al 6 de febrer. En cas de no fer-ho es considerarà que renuncien a la participació, segons establix la convocatòria.

Per a consultar dubtes sobre la convocatòria: ayudasformacion@gva.es