Servicio de Formación del Profesorado
Pruebas septiembre 2016: lista provisional
NIF (con letra final)

Llistat definitiu d'aspirants a les proves conduents a l’obtenció de les titulacions administratives de Capacitació lingüística per a l’Ensenyament en Valencià, en Llengües Estrangeres i del Diploma de Mestre de Valencià.

Instruccions:
NIF (amb lletra final): emplene la casella amb el NIF que va utilitzar per a la inscripció, amb la lletra final.


Condicions de participació:
Tots els participants hauran de CONFIRMAR la seua assistència a través de l'enllaç que s'habilitarà en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat a partir del dia 29 d'agost i fins el dia 8 de setembre. El fet de no confirmar implicarà la no realització la prova.

Els llocs de realització dels exàmens es publicaran en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat.