Servei de Formació del Professorat
Qualificacions prova B1 (anglés/francés) 22 de març de 2016
0+DNI

Data de publicació de notes de les proves de B1 en Anglés i Francés del 22 de març de 2016: 1 d'abril de 2016.

Instruccions:

NIF/DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.

NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entre la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Si la qualificació és NO APTE, els possibles motius són:

  • No haver superat la prova.
  • No es presenta a la prova.
  • Abandona la prova.

 

Qualificacions:

  • COMPRENSIÓ ESCRITA: Puntuació sobre 30. Apte 18 punts o més.
  • COMPRENSIÓ ORAL: Puntuació sobre 30. Apte 18 punts o més.
  • EXPRESSIÓ ORAL: Puntuació sobre 100. Apte 60 punts o més.
  • EXPRESSIÓ ORAL: Puntuació sobre 100. Apte 60 punts o més.

 

Reclamacions:

Els aspirants qualificats com a "No apte" podran interposar una reclamació per registre d'entrada dirigida al Servei de Formació del Professorat.

Termini: de l'1 al 15 d'abril de 2016.

Per a més informació pot consultar la convocatòria de la formació.