Servei de Formació del Professorat
Consulta de notes de Capacitació i Diploma de Mestre - Maig 2014
0+DNI

Data de publicació de notes: 24 de juny de 2014.

Instruccions:

NIF/DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.

NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros a l'esquerra entra la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Si la qualificació és NO APTE, els possibles motius són:

 • No haver superat la prova.
 • No es presenta a la prova.
 • Abandona la prova.


 

Reclamacions:

Els aspirants qualificats com a "No apte" podran interposar una reclamació per registre d'entrada dirigida al Servici de Formació del Professorat.

  Termini: des del 24 de juny fins el dia 3 de juliol de 2014.

  Per a més informació pot consultar la convocatòria de les proves lliures o la convocatòria dels cursos oficials.

  Expedició dels certificats:

  A tots els aspirants aptes de les proves lliures se'ls expedirà d'ofici el certificat corresponent.

  Els participants dels cursos oficials podeu consultar el procediment de sol·licitud del certificat a l'apartat 'Instruccions generals CCDM'13-14' del vostre curs de Moodle.

  Els certificats s'enviaran al correu docent de l'interessat. Cas que no dispose de correu docent, s'enviaran al correu que va fer constar a la inscripció.