Servei de Formació del Professorat
CCDM 2013-2014: Consulta de llistats provisionals
0+DNI

Instruccions:

NIF/DNI: complete amb zeros a l'esquerra fins a nou dígits. No escriga cap lletra final.

NIE: Lletra inicial + 8 dígits (emplene amb zeros entra la lletra i els dígits si cal). No escriga cap lletra final.

Reclamacions:

Els aspirants  podran interposar una reclamació accedint al següent enllaç: formulari de reclamacions del Servici de Formació del Professorat.

  • Emplene totes les dades requerides en el formulari.
  • No ha d'aportar cap documentació.
  • No cal presentar per registre d'entrada cap còpìa de la reclamació.

Termini: fins el dia 14 de desembre de 2013.