Servei de Formació del Professorat
Cursos de "Prevenció de riscos laborals"
 
Que el títol continga
Que l'àmbit siga
Que el nivell siga
Estat
A Distància Tota
 
Codi Títol Localitat Inici Acabament Hores Estat
19SP68EI010 Formació en prevenció riscos laborals especialitzada Educació Infantil
(a distància) 15/05/2019 14/06/2019 20 Inscripció
19SP68EP012 Formació prevenció de riscos laborals Educació Primària
(a distància) 15/05/2019 14/06/2019 20 Inscripció
19SP68ES014 Formació en prevenció de riscos laborals especialitzada Educació Secundària Obligatòria
(a distància) 15/05/2019 14/06/2019 20 Inscripció
19SP68BX016 Formació en prevenció de riscos laborals Educació Secundària No Obligatòria
(a distància) 15/05/2019 14/06/2019 20 Inscripció

1