Servei de Formació del Professorat
Congrés 18FP43IN025 - La Formació Professional en l'Era 4.0
Ofertat per CEFIRE Específic de F.P.
Dades generals
Formació professional
17 de maig de 2018
18 de maig de 2018
14 hores
475 (668 inscripcions realitzades)
Palau de la Música
València (València)
Terminis D'inscripció
28 de març de 2018
1 de maig de 2018
9 de maig de 2018
17/05/2018 - 09:30 a 18:00
18/05/2018 - 09:00 a 17:30

Objectius
  • Contribuir a la difusió del coneixement de la Indústria 4.0 i propiciar una reflexió sobre els desafiaments i oportunitats per a la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.
  • Aprofundir en el concepte d'Indústria 4.0 i conèixer les experiències que ja impacten a nivell mundial, amb especial èmfasi en l'ocupació i en les competències laborals que es demanden a l'alumnat de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.
  Continguts
   • Dijous 17 de maig
   • 8:30 a 9:15 Recepció i acreditació.
   • 9:30 Acte d'Inauguració.
   • 10:00 a 11:30 Reptes de la societat: tendències i oportunitats per als professionals del futur.
   • Desafiament mediambiental.
   • Alimentació del futur.
   • Envelliment de la població.
   • 11:30 a 12:00 Pausa café i visita a l'exposició tecnològica.
   • 12:00 a 12:30 L'Era de la personalització.
   • 12:30 a 14:00 Les noves tecnologies habilitadores.
   • Impressió 3D.
   • Hiperconnectivitat.
   • 14.00 a 15.30 Temps lliure per a dinar i visita a l'exposició tecnològica.
   • 15:30 a 16.30 TKNIKA. Investigació de mètodes i processos d'aprenentatge.
   • Canvi metodològic a les aules d'FP.
   • 16:30 a 17.00 Eco-Barrio La Pinada, innovació i sostenibilitat.
   • 17 a 18:00 Bankia Fintech.
   • Divendres 18 de maig
   • 8:30 a 9:00 Recepció i acreditació.
   • 9.00 a 11:00 Reptes de la societat: tendències i oportunitats per als professionals del futur .
   • Hàbitat Intel·ligent.
   • Salut i Medicina de precisió.
   • Mobilitat i transport intel·ligent.
   • Materials intel·ligents.
   • 11:00 a 11:30 Pausa café i visita a l'exposició tecnològica.
   • 11:30 a 13:30 Emprenedoria a la Comunitat Valenciana.
   • 13:30 a 15.00 Temps lliure per a dinar i visita a l'exposició tecnològica.
   • 15:00-17:00 Les noves tecnologies habilitadores.
   • Internet de les coses.
   • Robòtica.
   • 17:00 Acte de cloenda.
   Dirigit A
    • Professorat de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial en actiu de centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.
    • Personal d'orientació en actiu de centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.
    • Resta de professorat.
    Condicions
     • La selecció dels participants es realitzarà per orde d'inscripcció i d'acord amb els criteris de prioritat establits en l'apartat Dirigit a:
     Observacions
      • Segons l'Ordre 65/2012, de 26 de octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
      Termes Consultar inscripcions