Servei de Formació del Professorat
Curs 21AE96IN106 - Escènica, teatre a l'aula
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
29 d'octubre de 2021
10 de juny de 2022
30 hores
23 (32 inscripcions realitzades)
Universitat Jaume I
Castelló De La Plana (Castelló)
Terminis D'inscripció
1 d'octubre de 2021
21 d'octubre de 2021
26 d'octubre de 2021
29/10/2021 - 17:30 a 20:00
12/11/2021 - 17:30 a 20:00
10/12/2021 - 17:30 a 20:00
14/01/2022 - 17:30 a 20:00
18/02/2022 - 17:30 a 20:00
11/03/2022 - 17:30 a 20:00
08/04/2022 - 17:30 a 20:00
27/05/2022 - 17:30 a 20:00
10/06/2022 - 17:30 a 20:00
Ponents
Francesca Salazar Anzuategui

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • 1 Iniciar-se en el món del teatre.
 • 2 Donar a conèixer les eines bàsiques del teatre: creativitat corporal, tècniques vocals, composició i interpretació de personatges, treball textual, espai escènic, posada en escena.
 • 3 Socialitzar-se a través d'un projecte artístic compartit
 • 4 Participar en la realització d'un muntatge teatral
 • 5 Aplicar els coneixements adquirits al treball de l'aula
Continguts
  • Tècniques d'expressió corporal: desinhibició, creativitat, energia, moviment...
  • Tècniques vocals: la veu escènica.
  • El joc com a essència del teatre.
  • Treball actoral: observació, concentració, escolta activa, imaginació, improvisació individual i col·lectiva, construcció de personatges, el cos en l'espai escènic.
  • Treball textual: lectura, anàlisi i adaptació de textos per a l'escena.
  • Treball sobre escenes.
  • Aspectes del muntatge, la producció teatral i la posada en escena.
  Dirigit A
   • Professorat de primària, secundària i batxillerat en general, interessats en experimentar i adquirir competències en arts escèniques per poder dur-les a l'aula.
   Condicions
    • Podrà participar d'aquesta formació:
    • El personal docent no universitari i el personal tècnic educatiu que preste els seus serveis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
    • El personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres educatius referits.
    Observacions
     • És recomanable assisitr amb roba còmoda que facilite treball físic.
     • Algunes de les sessions inclouran l'assistència col·lectiva a un espectacle de la programació del Paranimf de l'UJI.

     • Les dates del segon i tercer trimestre es confirmaran al llarg de l'acció formativa

     • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es trobin en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguin assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
     Termes Consultar inscripcions