Servei de Formació del Professorat
Jornades 21AL76IN047 - XXXIV Curs de Sociolingüística de la Nucia. La diversitat lingüística a l'Estat espanyol: context sociolingüístic i ensenyament
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
General àmbit lingüístic
19 de novembre de 2021
27 de novembre de 2021
20 hores
125 (126 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
27 de setembre de 2021
10 de novembre de 2021
17 de novembre de 2021
19/11/2021 - 16:00 a 21:00
20/11/2021 - 09:00 a 14:00
26/11/2021 - 16:00 a 21:00
27/11/2021 - 09:00 a 14:00
Ponents
Claudia Garrigos Vicedo
Vicent Vidal Lloret
Jaume Fullana Mestre
Maria Marin Fernandez
Miquel Angel Pradilla Cardona
Juan Carlos Moreno Cabrera
Jordi Suils Subira
Claudia Elena Menendez Fernandez
Miren Azkarate Villar
Maria Teresa Bayo Busquet
Maria Pilar Benitez Marco
Bieito Silva Valdivia
Jorge Pueyo Sanz
Chabier Lozano Sierra
Inaciu Galan Gonzalez
Maria Assumpcio Tormo Gonzalvez
Rosa Maria Asencio Asencio
Carolina Albert Amoros

Objectius
 • Promoure actituds positives del professorat de l'àmbit lingüístic que afavorisquen la coordinació en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les diferents llengües del currículum.
 • Potenciar el treball en equip del professorat de l'àmbit lingüístic que facilite l'intercanvi d'experiències.
 • Conéixer els programes d'educació plurilingüe.
 • Informar de les propostes formatives de l'assessoria d'àmbit lingüísti relacionades amb l'educació plurilingüe.
 • Facilitar estratègies, tècniques i recursos per a l'educació plurilingüe.
 • Conéixer enfocaments metodològics per a l'educació plurilingüe: AICLE, projectes de treball, treball per tasques i treball cooperatiu
 • Objectius específics

 • Entendre la situació sociolingüística actual i les perspectives de futur de les llengües històriques de l'Estat espanyol diferents del castellà.
 • Analitzar la política educativa que defineix l'ensenyament de llengües als territoris bilingües de l'Estat espanyol i reflexionar sobre els avantatges i les limitacions que presenta.
 • Conèixer l'experiència personal d'agents culturals de llengües minoritzades.
 • Compartir experiències pràctiques d'ensenyament sobre la diversitat lingüística a l'Estat espanyol.
Continguts
 • El currículum i l'àmbit lingüístic: el context legal.
 • Els fonaments de l'educació plurilingüe.
 • El tractament integrat de les llengües i l'ensenyament integrat de llengua i continguts.
 • La programació i la coordinació dins de l'àmbit lingüístic.
 • Els materials i els recursos per la l'educació plurilingüe.
 • La didàctica i la metodologia de l'educació plurilingüe: AICLE, projectes de treball, treball per tasques i treball cooperatiu
 • Continguts específics

 • La situació sociolingüística de l'aragonès, de l'asturià i del lleonès, del basc, del català, del gallec i de l'occità aranès.
 • La política educativa i l'ensenyament de llengües als territoris bilingües de l'Estat espanyol.
 • La dinamització cultural de les llengües minoritzades: algunes experiències pràctiques.
 • L'ensenyament de la diversitat lingüística a l'Estat espanyol: propostes educatives.
Dirigit A
  • Professorat en actiu de centres públics i concertats de totes les etapes del sistema educatiu valencià no universitari.
  Condicions
   • Criteris de selecció:
   • Professorat de centres públics i privats concertats de totes les matèries i de totes les etapes educatives i per ordre d'inscripció.
   • Resta de professorat valencià no universitari en actiu.
   Observacions
    • Activitat organitzada en col·laboració amb la SEU de la Nucia de la Universitat d'Alacant, Ajuntament de la Nucia, ISIC-IVITRA i el departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant.
    • Formació en línia. La certificació s'obtindrà amb l'assistència, com a mínim, al 85% de les hores programades en la formació, comprovada mitjançant les connexions síncrones a la plataforma corresponent.
    Termes Consultar inscripcions