Servei de Formació del Professorat
Jornades 21AL76IN042 - XIV Jornada d'Onomàstica de l'AVL
Ofertat per CEFIRE d'Alacant
Dades generals
General àmbit lingüístic
3 de desembre de 2021
4 de desembre de 2021
10 hores
50 (8 inscripcions realitzades)
SEU de la Universitat d'Alacant
Alacant (Alacant)
Terminis D'inscripció
13 de setembre de 2021
25 de novembre de 2021
1 de desembre de 2021
03/12/2021 - 18:00 a 21:30
04/12/2021 - 09:00 a 18:00
Ponents
Francesc Xavier Llorca Ibi
Antoni Mas Miralles
M. Angels Sempere Linares
Francesc Gisbert Muñoz
Josep Carles Segura Llopes
Anna Isabel Esteve Guillen

Objectius
  • Objectius específics

  • Difondre l'estudi i el valor de l'onomàstica com a part del patrimoni cultural.
  • Caracteritzar la talassonímia dins el repertori toponímic.
  • Donar a conéixer els estudis de talassonímia de casa nostra.
  • Explicar els vincles entre la talassonímia, història cultural i transformacions socials.
  • Explicar els mecanismes de creació dels talassònims.
  • Crear un espai per a l'intercanvi d'experiències didàctiques per al tractament de l'onomàstica a l'aula.
  • Donar a conéixer els mitjans i les fonts per a l'estudi, la difusió i el tractament pedagògic de l'onomàstica.
  • Dinamitzar el tractament de l'onomàstica com a mitjà d'aprenentatge en l'ensenyament primari i secundari.
  Continguts
   • Continguts específics

   • El patrimoni cultural, literari i lingüístic de l'onomàstica.
   • La talassonímia: estudi dels topònims vinculats amb la mar com a reflex del passat i del present mariner del nostre país.
   • Els mecanismes de creació dels talassònims.
   • Les transformacions socials vistes a través de l'onomàstica.
   • Les propostes didàctiques per a ensenyar i aprendre onomàstica.
   • Intercanvi d'experiències didàctiques per al tractament de l'onomàstica a l'aula.
   Dirigit A
    • Professorat en actiu interessat en la temàtica.
    Condicions
     • Ser docent no universitari amb destí en centres públics o en centres privats-concertats valencians o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana.
     • Criteris de selecció
     • Professorat en actiu de les àrees lingüístiques.
     • Resta del professorat en actiu.
     • Personal docent de la borsa de treball.
     • El personal de la borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participació de l'activitat.
     • Tindran preferència de participació, en igualtat de condicions, aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra activitat (Ordre 65/2012)
     • Certificació: l'obtenció de l'apte implica l'assistència al 85% de les hores de formació programades.
     Observacions
      • Aquesta activitat formativa es realitza en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, la Societat d'Onomàstica i la delegació d'Alacant de l'IEC.
      • Les persones que vulguen presentar-hi comunicacions han d'enviar un correu a molla_marvil@gva.es. Les persones que vulguen presentar-hi projectes didàctics per a ensenyar i aprendre onomàstica han d'enviar les propostes a molla_marvil@gva.es i a fpaalacant@gva.es. En tots dos casos, les propostes han d'arribar abans del 15 d'octubre de 2021, perquè en valore la idoneïtat el comité científic de la jornada.
      Termes Consultar inscripcions