Servei de Formació del Professorat
Congrés 21PL51IN063 - II Congrés àmbit plurilingüisme. Oralitats. La riquesa de les llengües
Ofertat per CEFIRE Específic de Plurilingüisme
Dades generals
Plurilingüisme
15 d'octubre de 2021
16 d'octubre de 2021
15 hores
300 (281 inscripcions realitzades)
Universitat Politècnica de València 
Gandia (València)
Terminis D'inscripció
30 de juny de 2021
4 d'octubre de 2021
12 d'octubre de 2021
15/10/2021 - 16:00 a 20:00
16/10/2021 - 09:00 a 20:00
Ponents
Elena Vercher Ribis
Jasone Cenoz Iragui
Francisco Jose Cantero Serena
Francesc Fenollosa Ten
Esteban Navarro Mico
Sonia Dura Tomas
Emili Xavier Chaques Jimenez
Almudena Frances Mora
Josep Lluis Ribes Ros
Albert Vilagrasa Grandia
Elena Ortells Monton
Francisco Macià Vicente
Joaquim Montañes Blanch
Nashwa Nashaat-sobhy Farag
Pilar Perez Cerda
Sergio Valera Torregrosa
Carmen Maria Toscano Fuentes
Sandra Sospedra Espligares
Penelope Macdonald Lightbound
Enrique Cerezo Herrero
Jaume Llopis Carbonell
Victoria Abad Beltran
Ismael Buisan Carrasco
Miguel Perez Nacher
Paula Berzal Gracia
Alexandre Bataller Català
Belen Pascual Lence
Maria Jose Mestre Iniesta
Veronica Real Morte
Eva Maria Mestre Mestre
Sonia Vecino Ramos
Amadeu Senabre Camarena
Lledo Queral Gomis
Roberto Garcia Gontan
Ignacio Climent Mateu
Cristina Cabal Díaz
Sandra Montserrat Buendia
Frederic Josep Johnson Esteve
Ana Isabel Ramirez Garcia
Josep Rafael Albert Guerola
Amelia Belda Aparici

Objectius
  • Fer palesa la importància de l'oralitat en el treball lingüístic a les aules.
  • Analitzar i divulgar experiències i projectes que fomenten la competència comunicativa oral a l'aula.
  • Fer palesa la importància i el valor del Plurilingüisme dins el sistema educatiu per a la formació del professorat i la millora de la competència comunicativa de l'alumnat.
  • Actualitzar la formació del professorat en els enfocaments metodològics més innovadors, tot proporcionant nous recursos per a la seua aplicació a l'aula.
  • Promoure l'actualització plurilingüe, la didàctica de les llengües i els mètodes metodològics més innovadors.
  • Compartir i fomentar l'intercanvi d'experiències de bones pràctiques educatives que tenen lloc a les aules valencianes.
  Continguts
   • Les ponències i els tallers fan referència a totes les etapes educatives del nostre sistema educatiu, des d'infantil fins a l'ensenyament de persones adultes, passant també pels cicles formatius, i tracten dels següents eixos temàtics:
   • El transllenguatge
   • La mediació
   • L'oralitat en el cinema, el doblatge cinematogràfic, els podcasts, el teatre, la narració, l'argumentació i l'oratòria
   • Les noves tecnologies aplicades a l'ensenyament de llengües
   • L'avaluació de l'oralitat
   Dirigit A
    • Professorat d'Infantil, Primària, Secundària, Cicles Formatius, Escoles Oficials d'Idiomes i FPA.
    Condicions
     • La selecció dels participants es realitzarà per data d'inscripció, havent confirmat la participació i d'acord amb els següents criteris de prioritat, es donarà major puntuació en aquest ordre a:
     • Àmbit lingüístic
     • Funcionariat de carrera
     • Funcionariat en pràctiques i funcionariat interí.
     • Resta del professorat
     Observacions
      • El número de places presencials podrien veure's afectades per la situació sanitària. Disposarem també de reproducció en línia per a seguir el congrés.
      Termes Consultar inscripcions