Servei de Formació del Professorat
Jornades 21PL76IN009 - VII Jornades d'animació a la lectura, escriptura i observació. JALEO 2021
Ofertat per CEFIRE Específic de Plurilingüisme
Dades generals
General àmbit lingüístic
13 de juliol de 2021
16 de juliol de 2021
20 hores
55 (73 inscripcions realitzades)
Biblioteca Valenciana
València (València)
Begoña Sáez Martínez 
Terminis D'inscripció
3 de juny de 2021
24 de juny de 2021
2 de juliol de 2021
13/07/2021 - 18:00 a 21:00
14/07/2021 - 09:00 a 19:00
15/07/2021 - 09:00 a 19:00
16/07/2021 - 09:00 a 13:00
Ponents
Alberto Albarrán Del Pozo
Juan Carlos Toste
Mar Benegas Ortiz
Clara Berenguer Revert
Daniel Joan Miquel Antich
Maria Rosa Piquín Cancio
Carlos García Gual
Lola Fernández De Sevilla
Elisa Martín Ortega
Javier Abad Molina
Paco Paricio Casado
Miquel Puig Cuadau
Angeles Ruiz De Velasco Gálvez
Jesús Arana Palacios

Objectius
 • Fomentar l'hàbit de la lectura.
 • Elaborar recursos i desenvolupar estratègies que afavorisquen la lectura.
 • Afavorir l'intercanvi d'experiències i recursos en el camp de l'animació lectora.
 • Crear el gust i el plaer per la lectura.
 • Provocar un espai de pensament i reflexió entorn de la lectura, la cultura, l'art i la infància.
 • Facilitar la trobada entre tots els agents implicats en la difusió del llibre infantil i la mediació lectora: docents, bibliotecaris/as, editors/as, llibreters/as, autors/as, etc.
 • Compartir experiències d'èxit en l'àmbit de la mediació lectora: escoles, biblioteques, centres culturals, etc., per a poder traslladar la seua metodologia a la nostra pràctica diària.
 • Conéixer i reconéixer diferents enfocaments crítics de creació, producció i difusió de la literatura infantil i juvenil (LIJ) a fi de desenvolupar un consum crític i responsable.
 • Mantindre i potenciar la curiositat i la creativitat entre els agents mediadors i els creadors.
Continguts
 • Tècniques, estratègies i recursos d'animació lectora.
 • Metodologies per fomentar l'hàbit lector.
 • Els grans clàssics de la Literatura. La importància de les Humanitats en l'educació dels joves.
 • L'art i la il·lustració infantil com a element d'animació a la lectura i com a potenciador del pensament creatiu i divergent.
 • Biblioteca escolar com a eix vertebrador de la programació d'un centre educatiu i la seua relació amb la ciutadania.
 • El tractament de l'emocional i l'emocionant en la nostra pràctica educativa i/o de mediació.
 • La biblioteca pública com a centre de dinamització social i ciutadà.
 • L'imaginari infantil a través del joc.
 • Intervencions en espais públics i socials per a portar l'art i la literatura als més xicotets.
 • La trobada davant la lectura. Els clubs de lectura.
 • El tractament de temes tabú en les literatures per a la infància i la joventut (narrativa, poesia i teatre).
 • El valor del folklore i l'ús de titelles com a elements socialitzadors i literaris.
 • El valor del llenguatge poètic en moments de màxima fragilitat i situacions de vulnerabilitat.
Dirigit A
  • Professorat de totes les etapes educatives
  Condicions
   • Se seleccionarà al professorat de qualsevol especialitat o àmbit educatiu respectant sempre l'orde d'inscripció al curs i la seua condició com a funcionari, seguint el següent ordre de prioritat:
   • 1.- Professorat funcionari de carrera.
   • 2.- Professorat funcionari en pràctiques.
   • 3.- Professorat interí.
   • 4.- Altres.
   Observacions
    • Programa i més informació en www.jaleovalencia.es
    • Lloc de realització de les Jornades: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Avinguda de la Constitució, 284 (Monestir Sant Miquel dels Reis) - 46019 València
    Termes Consultar inscripcions