Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP52SO001 - Treball per àmbits: avaluar per programar. Nivell avançat
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Integració matèries en àmbits
8 de juliol de 2021
16 de juliol de 2021
40 hores
150 (249 inscripcions realitzades)
a distància amb sessions presencials a A distància
Terminis D'inscripció
14 de maig de 2021
19 de juny de 2021
4 de juliol de 2021
08/07/2021 - 09:00 a 14:00
09/07/2021 - 09:00 a 14:00
12/07/2021 - 09:00 a 14:00
13/07/2021 - 09:00 a 14:00
14/07/2021 - 09:00 a 14:00
15/07/2021 - 09:00 a 14:00
16/07/2021 - 09:00 a 14:00
Ponents
Ana Lorena Fernandez Molla
Angela Pages Sanchez
Aina Nebot Roig
Leticia Lorenz Bernad
Maria Luisa Ramon Viciano
Lidon Torregrosa Aro
Ferran Tortajada Balada
Marta Portero Tresserra
Juan Antonio Gomez Fernandez
Nestor Banderas Navarro
Maria Carmen Ramirez Fayos
Silvia Fenollar Calabuig
Cristina Peris Rodriguez
Abraham Marco Gimenez
Andres Garcia Puig
Concepcion Guilabert Fajardo
Maria Mira Castello
Maria Remedios Cascales Albert
Esther Cascales Marco
Myriam Fuentes Milani
Maria Del Pilar Puchades Quiles
Maria Asuncion Perez Aicart
Maria Consuelo Santonja Ricart
Anna Fores Miravalles
Pablo Poo Gallardo
Neus Sanmarti Puig
Javier Valle Lopez
óscar Martín Centeno
José Mª Ruiz Palomo
Jesus Fco. Martinez Vargas
Rosa Marti Moncho
Regina Rodrigo Carda
Maria Carmen Uso Juan
Laura Julia Gimeno
Maria Martinez Camarena

Objectius
 • Conéixer els aspectes clau de la planificació educativa per àmbits.
 • Conèixer els avantatges del treball per àmbits en el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Analitzar el concepte d'àmbit des del punt de vista neuroeducatiu, pedagògic, psicològic, didàctic i inclusiu.
 • Conèixer el marc legal de l'avaluació per competències.
 • Relacionar les tres dimensions de l'avaluació competencial.
 • Conèixer l'avaluació com a part del procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Conèixer experiències de centre en el treball formatiu de l'avaluació.
Continguts
 • La planificació educativa per àmbits.
 • Bases neuroeducatives, pedagògiques, psicològiques, didàctiques i inclusives del treball per àmbits.
 • El marc legal de l'avaluació per competències.
 • Criteris d'avaluació, estàndards d'aprenentatge i competències.
 • L'avaluació com a part del procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Instruments d'avaluació
 • Experiències de centres en avaluació competencial.
Condicions
  • Els criteris prioritaris d'admissió seran:
  • 1r Professorat que tinga realitzat el nivell inicial i qualsevol dels nivells intermedis de l'itinerari de treball per àmbits.
  • 2n Professorat que imparteix1r ESO en el curs 20-21.
  • 3a Resta de professorat d'ESO.
  Observacions
   • La formació té un format ONLINE SÍNCRONA, per tant caldrà connectar-se a través de webex els dies indicats en l'horari establert i comptarà amb un moodle de suport amb materials i tasques per completar la càrrega horària.
   • Aquest curs forma part de l'ITINERARI DE TREBALL PER ÀMBITS, les persones que han cursat els nivells inicial i qualsevol dels intermedis i NO han obtingut la certificació parcial poden completar aquesta formació per CERTIFICAR com a ITINERARI amb la bonificació corresponent.
   • Les persones que han certificat parcialment cada curs o que sols han realitzat una de les parts únicament opten a certificar aquesta part amb 40h de duració.
   Termes Consultar inscripcions