Servei de Formació del Professorat
Congrés 21AE96IN061 - L'ARTèria: II congrés de l'àmbit artisticoexpressiu
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Terminis D'inscripció
1 de gener de 2021
10 de maig de 2021
17 de maig de 2021
21/05/2021 - 18:00 a 20:00
22/05/2021 - 10:00 a 12:00
26/05/2021 - 18:00 a 20:00
29/05/2021 - 10:00 a 14:00
Ponents
David Bueno Torrens
Enrique Senabre Carbonell
Aída Sánchez De Serdio
Rafael Palomares Carrasco
Fernando Palacios Jorge
Carles Gonzalez Arévalo
Alicia Herrero Simon

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • OBJECTIUS GENERALS
 • Posar en valor les àrees de l'àmbit: Educació Plàstica i Visual, Audiovisuals, Música, Arts Escèniques i Educació Física, dins del nostre sistema educatiu, indispensables per la formació de persones lliures, crítiques, responsables, creatives i felices.
 • Promoure l'actualització científica, metodològica i didàctica del professorat, atenent projectes educatius artisticoexpressius i línies metodològiques innovadores.
 • Establir un espai per la reflexió i reivindicació de les arts i l'expressió física com eix fonamental de l'educació al llarg de totes les etapes.
 • Fer visibles, compartir les bones pràctiques educatives, la divulgació d'experiències i recerques que fomenten la participació activa i col·laborativa de l'alumnat a través d'activitats artisticoexpressives.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • Analitzar i avaluar l'impacte de la pandèmia del coronavirus en la societat i en el sistema educatiu en general, i en les àrees artisticoexpressives en particular.
 • Reflexionar al voltant d'allò que la crisi sanitària ha visibilitzat en el nostre sistema educatiu: fortaleses, debilitats, maneres de fer etc.
 • Evidenciar el paper que els llenguatges artístics han tingut durant la pandèmia, tant a nivell social com a nivell educatiu.
 • Conèixer la situació actual de les àrees artisticoexpressives als centres educatius.
 • Obrir un debat al voltant del paper que les arts tenen i haurien de tenir en l'escola.
 • Compartir experiències docents i recursos vinculats a les pràctiques artístiques realitzades en temps de pandèmia.
 • Reivindicar el paper fonamental de les arts i l'expressió física en l'educació integral del nostre alumnat.
Continguts
  • El que la pandèmia ens ha ensenyat: dimensió social i educativa.
  • El paper de les arts durant la crisi del coronavirus: art i societat, art i escola.
  • Educació a través de les arts i educació artística: les pràctiques artístiques a l'escola com a formes de pensament.
  • El que ensenyen les arts: projectes i recursos art+escola.
  • L'àmbit artisticoexpressiu: reivindicacions i reptes de futur.
  • PROGRAMA EN CONSTRUCCIÓ

  Dirigit A
   • Professorat de totes les etapes educatives.
   • La baremació per ordenar els inscrits al congrés, es farà seguint la següent pauta:
   • 1.Professorat funcionari especialista de primària, secundària i batxillerat de les especialitats en Música, Plàstica i Educació Física.
   • 2.Professorat funcionari en general d'infantil, primària, educació especial, secundària, batxillerat i formació d'adults que treballen les Arts Escèniques i Audiovisuals (podran acreditar-ho enviant correu a 12400792@gva.es en el moment de la inscripció).
   • 3.Professorat d'infantil, primària, secundària, batxillerat,educació especial i formació d'adults en general.
   • 4.Professorat d'FP i d'ensenyaments de règim especial, relacionat amb l'àmbit
   • 5.Docents d'Escoles de Música i Dansa i Arts.
   • En tots els casos anteriors s'atendrà l'ordre d'inscripció.
   Condicions
    • Ser docent no universitari amb destí en centres públics o en centres concertats de la Comunitat Valenciana o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana. El personal de la borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participació de l'activitat.
    Termes Consultar inscripcions