Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21OR99IN035 - La motxilla docent per a l'ABP (Nivell 2 Intermedi)
Ofertat per CEFIRE de Orihuela
Dades generals
Educació inclusiva
22 de març de 2021
30 d'abril de 2021
40 hores
69 (94 inscripcions realitzades)
a distància amb sessions presencials a a distància
Terminis D'inscripció
1 de febrer de 2021
15 de març de 2021
19 de març de 2021
22/03/2021 - 17:30 a 19:00
29/03/2021 - 17:30 a 19:00
12/04/2021 - 17:30 a 19:00
19/04/2021 - 17:30 a 19:00
26/04/2021 - 17:30 a 19:00
30/04/2021
Ponents
Cristina Ferrer Bañuls
Inmaculada Ferrandez Filiu
Antonio Zamora Ubeda

Objectius
 • Sensibilitzar al professorat respecte a la inclusió educativa.
 • Reflexionar sobre les implicacions d'una escola inclusiva.
 • Guiar al professorat mitjançant intervencions pedagògiques d'impacte inclusiu a l'aula.
 • Reflexionar sobre les estratègies i eines al servei del professorat per a una escola inclusiva.
 • Promoure l'actualització pedagògica del professorat a través de la motxilla docent nivell 1.
 • Dissenyar un ABP de manera cooperativa nivell 2. Interdisciplinari, nivells, etapes i centre. Tenint en compte la transició educativa entre etapes.
 • Dissenyar propostes curriculars flexibles, obertes i accessibles per a tot l'alumnat utilitzant els principis del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) i aprenentatge multinivell.
 • Desenvolupar la competència docent en la resolució de dificultats en la tasca docent des de la seua pràctica diària registrant la seua implementació.
Continguts
 • Aspectes claus de l'escola inclusiva
 • La motxilla docent. Del perfil tradicional al perfil tranovador/a. Tot suma. Introducció a l'àmbit científic investigació - acció:
 • Neurociència per al coneixement de l'alumnat. Foment del desenvolupament cognitiu de l'alumnat. Funcions executives. Exercicis, activitats, tasques i projectes.
 • Clima d'aula òptim.
 • Aprenentatge competencial recolzat en disseny universal d'aprenentatge (DUA) i ensenyaments multinivell. Codocència.
 • Multidisciplinarietat com a eix vertebrador d'ensenyaments capacitadors de funcions executives superiors. Àmbits educatius.
 • Eines TIC, suports i ajudes com a eines inclusives de qualitat educativa.
 • Avaluació autèntica i TICS.
 • Metodologies actives altament motivants.
 • Objectius i els seus camps d'acció per a un ABP d'ampli impacte. Nivells o centre.
 • Tipus d'acció i elements d'un projecte ABP: detecció de necessitats, selecció de la mena d'acció, nivells i estructures del projecte.
 • Disseny d'un ABP.
 • Avaluació.
Dirigit A
  • Professorat en general.
  Condicions
   • La selecció dels participants es realitzarà per ordre d'inscripció atesos els següents criteris:
   • Docents que hagen realitzat el mòdul 1 de l'itinerari La motxilla docent per a l'ABP.
   • Docents que vinguen d'un mateix centre educatiu.
   • Professorat funcionari de carrera.
   • Funcionari en pràctiques.
   • Funcionari interí.
   Observacions
    • Aquest curs forma part del mòdul 2 de l'itinerari La motxilla docent per a l'ABP
    • Es realitzaran sessions webex al llarg de la formació.
    Termes Consultar inscripcions