Servei de Formació del Professorat
Jornades 20SP47IN046 - Novembre digital: metodologies, recursos i experiències per al treball en Aules
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
5 de novembre de 2020
26 de novembre de 2020
8 hores
1606 (2296 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
8 d'octubre de 2020
25 d'octubre de 2020
2 de novembre de 2020
05/11/2020 - 18:00 a 20:00
12/11/2020 - 18:00 a 20:00
19/11/2020 - 18:00 a 20:00
26/11/2020 - 18:00 a 20:00
Ponents
Rosabel Roig Vila
Maria Dolores Alberdi Causse
Cristina Valdera López
Noelia Alfonso Quiles
Rosa Marti Moncho
Angeles Fernandez Santafe
Carlos Llorens Barreda
Pablo Antonio Gargallo Jaquotot
Lorena Lopez Resusta
Salvador Fuster Peiro

Objectius
 • Capacitar al professorat per a poder administrar un entorn virtual d'ensenyança-aprenentatge.
 • Conéixer les possibilitats didàctiques de les plataformes LMS basant-se en les seues possibilitats tecnològiques.
 • Realitzar un ús responsable dels espais web col·laboratius
 • Dotar al professorat dels coneixements bàsics en metodolgies per a la introducció de l'EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge) a la docència i desenvolupar un entorn virtual d'aprenentatge adient per al seu alumnat i per la seua matèria.
 • Formar al docent en noves eines i recursos digitals que faciliten que la seua aula siga dinàmica i responga a les inquietuds i a la motivació que actualment necessita l'alumnat.
 • Donar suport per a dissenyar aules virtuals aplicades a entorns professionals on poder fer el seguiment de l'alumnat, l'avaluació i la comunicació, etc... i omplir-los amb recursos motivadors i que facen que la seua experiència a les aules virtuals tinga un punt afegit i complemente a l'aula presencial.
 • Compartir experiències de l'ús d'Aules en diferents etapes educatives.
Continguts  • Metodologies per al canvi de l'aula presencial a l'aula virtual
  • Recursos didàctics digitals.
  • Entorns virtuals d'aprenentatge: Aules. Funcionalitat bàsica i avançada.
  • Experiències per nivells en Aules.
  Dirigit A
   • Professorat en general
   Observacions
    • Sessions per videoconferencia amb Webex
    Termes Consultar inscripcions