Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN020 - Ciberconvivència i ús responsable d'internet
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
19 d'abril de 2021
7 de juny de 2021
30 hores
120 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
1 de març de 2021
4 d'abril de 2021
11 d'abril de 2021
Ponents
Maria Sandra Villanueva Gavino
Alberto Clavijo Perez

Objectius
 • Sensibilitzar al professorat respecte a la inclusió educativa.
 • Reflexionar sobre les implicacions d'una escola inclusiva.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 • Conèixer l'exposició de dades personals en la xarxa i la gestió de la privacitat.
 • Desenvolupar el concepte d'identitat digital, la reputació, ntiqueta i directrius per a gestionar i cuidar la identitat digital.
 • Analitzar els riscos relacionats: suplantació d'identitat.
 • Facilitar guies per a configurar xarxes socials i eines per al control de continguts.
 • Conèixer els riscos: accés a continguts inapropiats.
 • Promoure ciberhàbits i bones pràctiques (ubicació, diàleg, saber què fer,...).
 • Detectar tecnoadiccions i conductes inapropiades.
 • Mostrar recursos educatius sobre ús segur i responsable de les TIC.
Continguts
 • Aspectes claus de l'escola inclusiva
 • CONTINGUTS ESPECIFICS:
 • Identitat digital i gestió de la privacitat en la xarxa.
 • Conceptualització dels riscos més freqüents: ciberbullying, sexting, grooming.
 • Riscos: accés a continguts inapropiats i tecnoadiccions.
 • Prevenció positiva i detecció primerenca.
 • Guies per a configurar xarxes socials i eines per al control de continguts.
 • Recursos educatius sobre ús segur i responsable de les TIC.
Dirigit A
  • 1. Funcionariat de carrera de primària, secundària i formació profesional en actiu.
  • 2. Funcionariat interí de primaria, secundària i formació profesional en actiu.
  • 3. Resta del professorat per ordre d'inscripció en actiu.
  Condicions
   • Ser docent no universitari amb destinació en centres públics o en centres concertats de la Comunitat Valenciana o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana. Per a poder realitzar el curs, els participants han d'estar en actiu, ja que la tasca final consisteix en posar en pràctica a l'aula els continguts que s'han treballat al llarg del curs. La selecció dels participants es realitzarà per data d'inscripció i havent confirmat la participació. Tindran prioritat el professorat per aquest ordre:
   • 1. Funcionariat de carrera de primària, secundària i formació profesional.
   • 2. Funcionariat interí de primaria i secundària i formació profesional.
   • 3. Resta del professorat per ordre d'inscripció.
   Observacions
    • Segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa. Per poder realitzar.se el curs, el llistat definitiu de persones confirmades haurà de superar el 50% de places ofertades.
    Termes