Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN017 - Ciberconvivència i ús responsable d'internet
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
18 de gener de 2021
8 de març de 2021
30 hores
160 (56 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
23 de novembre de 2020
20 de desembre de 2020
10 de gener de 2021
Ponents
Vicente Destruels Moreno
Rafael Chavarria Bonilla
Maria Sandra Villanueva Gavino
Alberto Clavijo Perez

Objectius
 • Sensibilitzar al professorat respecte a la inclusió educativa.
 • Reflexionar sobre les implicacions d'una escola inclusiva.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 • Conèixer l'exposició de dades personals en la xarxa i la gestió de la privacitat.
 • Desenvolupar el concepte d'identitat digital, la reputació, ntiqueta i directrius per a gestionar i cuidar la identitat digital.
 • Analitzar els riscos relacionats: suplantació d'identitat. Facilitar guies per a configurar xarxes socials i eines per al control de continguts.
 • Conèixer els riscos: accés a continguts inapropiats.
 • Promoure ciberhàbits i bones pràctiques (ubicació, diàleg, saber què fer,...).
 • Detectar tecnoadiccions i conductes inapropiades. Mostrar recursos educatius sobre ús segur i responsable de les TIC.
Continguts
 • Aspectes claus de l'escola inclusiva
 • CONTINGUTS ESPECIFICS:
 • Identitat digital i gestió de la privacitat en la xarxa.
 • Conceptualització dels riscos més freqüents: ciberbullying, sexting, grooming.
 • Riscos: accés a continguts inapropiats i tecnoadiccions.
 • Prevenció positiva i detecció primerenca.
 • Guies per a configurar xarxes socials i eines per al control de continguts.
 • Recursos educatius sobre ús segur i responsable de les TIC.
Dirigit A
  • 1. Funcionariat de carrera de primària, secundària i formació profesional en actiu.
  • 2. Funcionariat interí de primaria, secundària i formació profesional en actiu.
  • 3. Resta del professorat per ordre d'inscripció en actiu.
  Condicions
   • Ser docent no universitari amb destinació en centres públics o en centres concertats de la Comunitat Valenciana o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana. Per a poder realitzar el curs, els participants han d'estar en actiu, ja que la tasca final consisteix en posar en pràctica a l'aula els continguts que s'han treballat al llarg del curs. La selecció dels participants es realitzarà per data d'inscripció i havent confirmat la participació. Tindran prioritat el professorat per aquest ordre:
   • 1. Funcionariat de carrera de primària, secundària i formació profesional.
   • 2. Funcionariat interí de primaria i secundària i formació profesional.
   • 3. Resta del professorat per ordre d'inscripció.
   Observacions
    • Segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa. Per poder realitzar.se el curs, el llistat definitiu de persones confirmades haurà de superar el 50% de places ofertades.
    Termes Consultar inscripcions