Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN016 - Creació de materials didàctics: eXeLearning inicial
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
19 d'abril de 2021
7 de juny de 2021
30 hores
110 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Ricardo Jacobo Nutz Ayala 
Terminis D'inscripció
10 de març de 2021
5 d'abril de 2021
12 d'abril de 2021

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l'elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d'utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Desenrotllar estratègies per a l'elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d'utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Habilitar al professorat amb els coneixements necessaris per a la utilitzatió de les ferramentes de desemvolupament de recursos educatius estandaritzats, per a fer-los servir en la foramció a distància.
Continguts
  • Licencies de software.
  • Disseny i creació de l'estructura general d'un projecte.
  • Utilització dels objectes iDevice propis de la ferramenta per a la presentació d'informació: text, imatge, audio, vídeo, anexar fitxers, ...
  • Inserció i explotació d'objetes interactius: diferents tipus de preguntes, exàmens, ...
  • Bancs de recursos.
  • Utilització d'altres recursos externs: enciclopèdies, sindicació de noticies, llocs web externs, ...
  • Propietat intel·lectual
  • Utilització i disseny de plantilles y fulls d'estil.
  • Exportació del projecte segons les necessitats: PDF, lloc web i ePub.
  Dirigit A
   • Professorat en general.
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació.
    • 2- Resta del professorat.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    Observacions
     • Són necessaris coneixements bàsics de navegació web i HTML, ordinador personal (no tablet ni mòbil) i connexió a Internet per a la seua realització
     • La realització del curs es fará fent servir l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle.
     Termes