Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN014 - Gestors de cursos en línia: Aules nivell inicial
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
19 d'abril de 2021
7 de juny de 2021
30 hores
300 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
1 de març de 2021
4 d'abril de 2021
11 d'abril de 2021
Ponents
Francisco Javier Jaraba Jurado
Juan Torres Mancheño
Maria Asuncion Pomares Mas
Jose Javier Rodriguez Rodriguez
Cristina Alvarez Villanueva
Antonio Boronat Perez
Sonia Gamayo Serna
Lorena Lopez Resusta

Objectius
 • Capacitar al professorat per a poder administrar un entorn virtual d'ensenyança-aprenentatge.
 • Conéixer les possibilitats didàctiques de les plataformes LMS basant-se en les seues possibilitats tecnològiques.
 • Realitzar un ús responsable dels espais web col·laboratius
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

  Adquirir els coneixements necessaris per poder utilitzar l'aula virtual per a impartir formació a distància o com a complement a la formació presencial en els centres educatius de tota la Comunitat Valenciana. Saber organitzar els continguts d'un curs, utilitzant adequadament els recursos i activitats disponibles en Moodle. Saber aplicar els mòduls de comunicació i col·laboratius amb la finalitat de promoure i dinamitzar la participació dels alumnes. Aprendre a utilitzar correctament les ferramentes d'avaluació.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

   Característiques dels entorns virtuals d'aprenentatge. Navegació per la interfície del Moodle. Edició d'un curs. Creació de recursos. Creació d'activitats. Qualificació en Moodle.
  Dirigit A
   • Professorat en general
   Condicions
    • Els criteris selecció seran els següents:
    • Funcionaris/es.
    • Personal laboral
    • Inscrits en borsa.
    • En tots els casos es respectarà l'orde d'inscripció i, a més, es prioritzarà el no estar fent una altra acció.
    Observacions
     • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
     • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
     Termes