Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN013 - MULTIMÈDIA. Fem vídeo des de zero
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
3 de maig de 2021
21 de juny de 2021
40 hores
140 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
1 de març de 2021
18 d'abril de 2021
25 d'abril de 2021
Ponents
Elena Sanchis Sanchez
Manuel Castellano Iglesias

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l'elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d'utilització dels recursos de generació pròpia.
 • ESPECÍFICS
 • Conèixer els principis del llenguatge audiovisual
 • Proporcionar al professorat coneixements que li permetin la captura d'àudio i vídeo des de diferents fonts.
 • Proporcionar les eines necessàries per a realitzar enregistraments de qualitat.
 • Saber utilitzar un programa d'edició de vídeo per a obtenir un producte final en format estàndard.
 • Dissenyar tant activitats d'aula com projectes que incloguin l'ús didàctic de l'àudio i el vídeo.
 • Utilitzar la competència clau digital
Continguts
  • Introducció a la multimèdia i al llenguatge audiovisual
  • Procediments d'enregistrament amb diferents dispositius: càmeres fotogràfiques, mòbils
  • Tècniques d'enregistrament: objectes fixos, entrevistes, interior, exterior.
  • Edició de vídeo (I): Descàrrega i instal·lació del programari, interfície gràfica, flux de treball, exportació
  • Edició de vídeo (II): Transicions i efectes, ajustos avançats
  • Edició de vídeo (III): Sincronització àudio i vídeo.
  • Drets d'autor. Drets generats per la creació d'una obra audiovisual, drets de les persones que treballen en l'obra audiovisual.
  Dirigit A
   • Professorat en general.
   Condicions
    • Equipament informàtic mínim per a un adequat seguiment de l'activitat:
    • Ordinador amb accés a Internet
    • Navegador web actualitzat
    • La selecció de professorat serà per ordre d'inscripció seguint els següents criteris:
    • 1- Professorat funcionari de carrera i en pràctiques.
    • 2- Professorat interí.
    • 3- Resta del professorat per ordre d'inscripció.
    • En igualtat de condicions, tindran preferència aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra acció formativa.
    Observacions
     • La baixa no justificada en alguna acció formativa, es pot penalitzar amb la no admissió en posteriors formacions durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
     Termes