Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN011 - Pensament computacional a l'aula amb Scratch
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
19 d'abril de 2021
7 de juny de 2021
40 hores
100 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
1 de març de 2021
4 d'abril de 2021
11 d'abril de 2021
Ponents
Eduardo Javier Garcia Garcia
Maria Del Carmen Cruz Ortiz

Objectius
 • Dotar al professorat especialista en TIC dels coneixements per a impartir continguts actualitzats propis de l'àmbit.
 • Conéixer què és el Pensament Computacional i les habilitats que potencia.
 • Conéixer els elements bàsics dels llenguatges de programació de blocs.
 • Conéixer el funcionament de l'entorn de Scratch.
 • Introduir la programació amb Scratch a l'aula.
 • Crear activitats interactives per a l'alumnat mitjançant l'ús de Scratch.
 • Compartir activitats amb la comunitat.
Continguts
  • Pensament Computacional.
  • Introducció a Scratch i l'entorn web.
  • Components d'un programa, dades i variables.
  • Aparença, escenaris, personatges, llapis, sons i bafarades.
  • Programar jocs amb Scratch.
  • Projectes a l'aula amb Scratch.
  Dirigit A
   • Professorat de totes les etapes educatives.
   • La selecció dels participants es realitzarà per data d'inscripció, havent confirmat la participació i d'acord amb els següents criteris de prioritat, es donarà major puntuació en aquest ordre a:
   • Funcionariat de carrera de totes les etapes educatives.
   • Funcionariat en pràctiques i funcionariat interí.
   • Resta del professorat.
   Condicions
    • Equipament informàtic mínim per a un adequat seguiment de l'activitat:
    • Ordinador amb accés a Internet
    • Navegador web actualitzat
    • El/La participant en el curs haurà d'accedir al Moodle / Aules abans que transcórreguen tres dies des del seu inici, llegir la unitat 0 i completar la tasca 0. Si el/la participant incompleix aquest requisit, es procedirà a donar-li de baixa i s'inscriurà a la primera persona en espera.
    • L'Orde 65/2012 de 26 d'octubre, estableix en l'Article 17. Participació, els criteris i les condicions de participació de les accions formatives.
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     Termes