Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN010 - Gestors de cursos en línia: Aules nivell mitjà
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
3 de maig de 2021
21 de juny de 2021
30 hores
200 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Ricardo Dominguez Ruiz 
Terminis D'inscripció
1 de març de 2021
18 d'abril de 2021
25 d'abril de 2021
Ponents
David Beneit Blasco
Pablo Antonio Gargallo Jaquotot
David Vera Verdu
Javier Estelles Dasi

Objectius
 • Capacitar al professorat per a poder administrar un entorn virtual d'ensenyança-aprenentatge.
 • Conéixer les possibilitats didàctiques de les plataformes LMS basant-se en les seues possibilitats tecnològiques.
 • Realitzar un ús responsable dels espais web col·laboratius
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Aprofundir en els coneixements necessaris per poder utilitzar l'aula virtual per impartir formació a distància o com a complement a la formació presencial.
 • Conèixer nous recursos i activitats disponibles en Aules.
 • Avançar en els coneixements dels mòduls de comunicació i col·laboratius per promoure i dinamitzar la participació dels alumnes.
 • Aprofundir en el coneixement de les ferramentes d'avaluació.
 • Gestionar grups i inscripcions.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

   Breu revisió de conceptes dels entorns virtuals d'aprenentatge. Edició avançada d'un curs. Introducció de nous recursos i activitats. La gestió d'inscripcions i grups. Qualificació avançada en Aules.
  Dirigit A
   • Professorat en general
   Condicions
    • Els criteris selecció seran els següents:
    • Funcionaris/es.
    • Personal laboral
    • Inscrits en borsa.
    • En tots els casos es respectarà l'orde d'inscripció i, a més, es prioritzarà el no estar fent una altra acció.
    Observacions
     • Professorat en general amb coneixements previs de la plataforma Aules, o que hagen realitzat el curs de nivell inicial.
     • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
     • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
     Termes