Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN008 - Gestors de cursos en línia: Aules nivell mitjà
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
1 de febrer de 2021
28 de març de 2021
30 hores
190 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Ricardo Dominguez Ruiz 
Terminis D'inscripció
7 de desembre de 2020
17 de gener de 2021
24 de gener de 2021
Ponents
David Beneit Blasco
Javier Estelles Dasi
Pablo Antonio Gargallo Jaquotot
Lorenzo Jose Diaz De Haro
Soledad Gomez Garcia

Objectius
 • Capacitar al professorat per a poder administrar un entorn virtual d'ensenyança-aprenentatge.
 • Conéixer les possibilitats didàctiques de les plataformes LMS basant-se en les seues possibilitats tecnològiques.
 • Realitzar un ús responsable dels espais web col·laboratius
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Aprofundir en els coneixements necessaris per poder utilitzar l'aula virtual per impartir formació a distància o com a complement a la formació presencial.
 • Conèixer nous recursos i activitats disponibles en Aules.
 • Avançar en els coneixements dels mòduls de comunicació i col·laboratius per promoure i dinamitzar la participació dels alumnes.
 • Aprofundir en el coneixement de les ferramentes d'avaluació.
 • Gestionar grups i inscripcions.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

   Breu revisió de conceptes dels entorns virtuals d'aprenentatge. Edició avançada d'un curs. Introducció de nous recursos i activitats. La gestió d'inscripcions i grups. Qualificació avançada en Aules.
  Dirigit A
   • Professorat en general
   Condicions
    • Els criteris selecció seran els següents:
    • Funcionaris/es.
    • Personal laboral
    • Inscrits en borsa.
    • En tots els casos es respectarà l'orde d'inscripció i, a més, es prioritzarà el no estar fent una altra acció.
    Observacions
     • Professorat en general amb coneixements previs de la plataforma Aules, o que hagen realitzat el curs de nivell inicial.
     • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
     • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
     Termes