Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN005 - Portal Educatiu: allotjament de l'espai web de centre
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
18 de gener de 2021
8 de març de 2021
30 hores
110 (219 inscripcions realitzades)
a distància
Antoni Frances Conejero 
Terminis D'inscripció
23 de novembre de 2020
20 de desembre de 2020
10 de gener de 2021
Ponents
Juan Carlos Molina Azorin
Manuel Tomas Gimenez Albert
David Vera Verdu

Objectius
 • Desenrotllar i actualitzar la Web d'un centre educatiu, organitzant les pàgines i seccions, maquetando l'estructura de les pàgines i configurant els mòduls de cada pàgina per a introduir el contingut.
 • Administrar els usuaris associats a un centre educatiu i gestionar els seus permisos d'accés a continguts de la Web de centre.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Analitzar la situació actual de les webs dels centres.
 • Conèixer el nou portal de centres de la Conselleria PortalEdu.
 • Començar a treballar amb Wordpress com a publicador de continguts.
 • Conèixer els principis bàsics per a l'ús de Wordpress per a l'elaboració del blog docent.
 • Saber planificar el desenvolupament de la web d'un centre des de tres perspectives: equip de treball involucrat, estructura del portal i característiques necessàries d'una web actual (disseny, accessibilitat, usabilitat,..).
 • Conèixer les eines bàsiques que Portaledu ofereix per a gestió de continguts, organització de la informació, administració del lloc web i aportar noves funcionalitats.
 • Ajustar l'ús de PortalEdu a la normativa actual de protecció de dades i drets d'autoria.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

  • PortalEdu. El nou portal docent.
  • Coneixent WordPress.
  • La web de centre. Una eina de comunicació i dinamització.
  • Treballant en PortalEdu.
  • Tractament de dades i drets d'autor. Bones pràctiques.
  Dirigit A
   • Professorat en general.
   Condicions
    • Els criteris selecció seran els següents:
    • Funcionaris/es (amb destí definitiu, en pràctiques i interí per aquest ordre).
    • Prioritat per a inscripcions de dos membres del claustre del centre amb càrrecs de coordinació TIC, equip directiu o persona encarregada de coordinar la web de centre.
    • Tindran preferència els participants de centres amb Linucentres.
    • En tots els casos es respectarà l'orde d'inscripció i, a més, es prioritzarà el no estar fent una altra acció.
    Observacions
     • Es treballarà sobre l'entorn web del centre per tant s'haurà de tindre el permís de la direcció.
     • El curs era semipresencial i es fará fent servir l'entorn virtual d'aprenentatge MOODLE.
     Termes Consultar inscripcions