Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 21SP47IN003 - LliureX per a la tasca docent
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
3 de maig de 2021
21 de juny de 2021
30 hores
120 (0 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
1 de març de 2021
18 d'abril de 2021
24 d'abril de 2021
Ponents
Tafol Nebot Gomez
Vicent Part Julio

Objectius
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la pràctica docent.
 • Seleccionar els recursos digitals educatius necessaris en funció de les necessitats dels alumnes i de les característiques específiques de l'àrea que impartix.
 • Aprendre a utilitzar els recursos informàtics de manera integrada en la pràctica docent.
 • Seleccionar els recursos digitals educatius necessaris en funció de les necessitats dels alumnes i de les característiques específiques de l'àrea que impartix.
 • Dotar de les habilitats necessàries per a conèixer els requisits per a la instal·lació del SO i conèixer els seus requeriments.
 • Dotar de les competències bàsiques per a entendre i moure's per l'entorn de LliureX.
 • Introducció de les aplicacions ofimàtiques i de disseny per a LlliureX.
 • Conèixer les nocions bàsiques per a mantindre LliureX actualitzat i instal·lar paquets.
 • Entendre el concepte de modle de centre i els seus avantatges dins l'organització d'un centre.
Continguts  • - Què és LliureX 19? Sabors de LliureX 19
   1. Fòrums
   2. Wiki
   3. Canals de CVTIC
  • Primers passos amb l'entorn de LliureX 19. Entorn d'escriptori plasma
   1. Navegació de fitxers i creació de carpetes amb dolphin
   2. Model de centre: grups, usuaris i permisos
   3. Selecció d'aspecte i configuració de la barra de ferramentes
  • Ús de les ferramentes ofimàtiques dins de LliureX 19 (com crear fitxers compatibles amb tots els SO).
   1. Libreoffice (writer, calc i impress)
   2. Instal·lació de fonts
  • Ferramentes de LliureX 19 per a la docència: LliureX 19 Gdrive, harvester, shutdowner, PerfilReset, Spectacle, etc...
   1. A l'aula: Pissarra digital, Cloudbook.
  • Ferramentes d'ús comú: edició de imatges i multimèdia: Gimp, posterazor i altres ferrament
  • Administració d'una Desktop.
   1. Creació de USBs
   2. Instal·lació de Lliurex: dins de Windows o compartit
   3. Instal·lació de programes a LliureX: LliureX Store, Zero-center i synaptic
  • Un esbós a ferramentes per nivells:
   1. Introducció a ferramentes diversitat: Orca, Arasuite, Casimir...
   2. Introducció a ferramentes de primària: Assemblea
   3. Introducció a ferramentes de secundària: Solfege, Geogebra, Arduino, Scratch, etc...
  Dirigit A
   • Docents en general
   Condicions
    • Els criteris de selecció seran els següents:
    • Funcionaris/as.
    • Personal laboral
    • Inscrits en borsa.
    • En tots els casos es respectarà l'orde d'inscripció i, a més, es prioritzarà el no estar fent una altra acció formativa
    Observacions
     • Amb aquest curs es pretén dotar al professorat dels coneixements bàsics per a manejar-se amb soltura amb el sistema operatiu LliureX. Caldrà disposar d'un ordinador per a realitzar el curs.
     Termes