Servei de Formació del Professorat
Jornades 20AE96ES111 - L' EPVA en el context del treball per àmbits a 1er d'ESO
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
7 d'octubre de 2020
28 d'octubre de 2020
8 hores
50 (74 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
6 de juliol de 2020
29 de setembre de 2020
4 d'octubre de 2020
07/10/2020 - 18:00 a 20:00
14/10/2020 - 18:00 a 20:00
21/10/2020 - 18:00 a 20:00
28/10/2020 - 18:00 a 20:00
Ponents
Carlos Gimeno Ferrer
Emilio Jesus Gascon Ortega
Anna Peris Tierno
Marta Leticia Sanchez Cardete
Maria Elena Piqueras Calero
Clara Boj Tovar
Gloria Jove Monclus
Lledo Queral Gomis
Maria Jose Ortiz Romani

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Reflexionar sobre el paper que l'Educació Plàstica, Visual i Audiovisual pot jugar en el treball per projectes, i com podria enllaçar-se amb els àmbits de 1r d'ESO de forma transdisciplinar.
 • Conéixer experiències docents en relació al treball per àmbits incloent l'àrea de Plàstica.
 • Buscar connexions entre el curriculum de Plàstica i la resta d'àrees de coneixement de 1r d'ESO.
 • Obrir un debat al voltant de la rellevància dels ensenyaments artístics en el curriculum escolar
 • Aprofundir en els models d'Educació a través de les Arts i d'Educació Artística: característiques i convivència.
 • Intercanviar visions en relació al treball per àmbits del professorat de plàstica.
Continguts
  • En aquesta jornada virtual volem abordar, junt amb el professorat de l'àrea d'EPVA, la qüestíó del treball per àmbits i les connexions del currículum propi de la matèria amb altres àrees de primer d'ESO.
  • Les sessions es realitzaran mitjançant la plataforma WEBEX. Hi haurà 4 sessions de treball de 2 hores i en cadascuna d'aquestes hi haurà invitats (per confirmar) per a obrir un debat centrat en diferents qüestions: el treball per àmbits, l'especificitat de l'àrea de plàstica, la interdisciplinarietat del treball per projectes, l'aprenentatge basat en projectes artístics etc.
  Dirigit A
   • Professorat de l'àrea d'EPVA. Professorat de secundària en general interessat en el treball per àmbits.
   Condicions
    • Ser docent no universitari amb destí en centres públics o en centres privats-concertats de la Comunitat Valenciana, o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana.
    • El personal de borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participació de l'activitat.
    Observacions
     • Formació online mitjançant la plataforma WEBEX.
     Termes Consultar inscripcions