Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20AE96ES110 - Les TIC a l'EPVA. Reptes per a una Educació Artística Activa i Digital
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
19 d'octubre de 2020
30 de novembre de 2020
30 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
6 de juliol de 2020
27 de setembre de 2020
12 d'octubre de 2020
Ponents
Lucía Alvarez García

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Comprendre i analitzar les àrees de la Competència Digital Docent.
 • Entendre com les habilitats de la S. XXI són una aposta per la revaloració de l'ensenyament per competències.
 • Conèixer estratègies per a l'ús de les TIC a EPVA.
 • Adquirir els coneixements necessaris per a utilitzar eines digitals que afavorisquen el desenvolupament del currículum de EPVA.
 • Conèixer com dissenyar projectes creatius i digitals.
 • Dissenyar projectes digitals d'aplicació a l'aula d'EPVA.
Continguts
  • Competència Digital Docent i habilitats de la S. XXI.
  • Metodologies actives i redisseny d'espais i aprenentatges.
  • Full de ruta per a l'ús pedagògic de les TIC a EPVA.
  • Aplicacions i eines per al desenvolupament de l'alfabetització artística i digital a EPVA.
  • Projectes creatius amb TIC. Disseny i implementació. Exemples d'aplicació.
  Dirigit A
   • Tindran prioritat:
   • 1. Docents de l'especialitat d'EPVA de secundària.
   • 2. Professorat d'altres especialitats interessats/ades, per ordre d'inscripció.
   Condicions
    • Ser docent no universitari amb destí en centres de la Comunitat Valenciana o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. El personal de la borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participació de l'activitat.
    • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es puga seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.cciones formativas que se solicitan.
    Observacions
     • Curs de modalitat a distància.
     • Es realitzarà una sessió de treball mitjançant la plataforma WEBEX (data per determinar).
     Termes Consultar inscripcions