Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20AE96ES109 - El dibuix tècnic com a contingut transversal a l'aula de plàstica
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
20 d'octubre de 2020
17 de novembre de 2020
30 hores
30 (més de 60 inscripcions realitzades)
a distància amb sessions presencials a a distància
Terminis D'inscripció
6 de juliol de 2020
27 de setembre de 2020
18 d'octubre de 2020
20/10/2020 - 16:00 a 20:00
27/10/2020 - 16:00 a 20:00
03/11/2020 - 16:00 a 20:00
10/11/2020 - 16:00 a 20:00
17/11/2020 - 16:00 a 20:00
Ponents
Carlos Gimeno Ferrer

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Oferir formació i recursos al professorat sobre aspectes fonamentals de l'educació artística i el dibuix tècnic.
 • Revisar els indicadors d'èxit del currículum i les seues aportacions a l'aprenentatge per competències.
 • Difondre estratègies metodològiques i didàctiques específiques amb la finalitat de treballar els continguts de dibuix tècnic des d¿un punt de vista motivador i transversal.
 • Millorar els coneixements teòric-pràctics sobre dibuix tècnic.
 • Explorar la metodologia ABP com a recurs per a integrar els continguts de dibuix tècnic i generar experiències híbrides de creació, expressió i comunicació.
Continguts
  • Un poc d'història: civilitzacions antigues, el Renaixement i la revolució industrial.
  • Conceptes bàsics: què és, què diu la legislació...
  • Per què s'ensenya? És necessari? Què aporta al nostre alumnat?
  • Procés i recursos d'ensenyament-aprenentatge: La recepta de cuina, el quadern didàctic, les làmines, les TIC, els smartphones...
  • Com connectar el dibuix tècnic amb altres continguts per tal de treballar per projectes?.
  • Exemples de projectes en 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO amb conceptes transversals de dibuix tècnic.
  • El treball per projectes i competències. Desenvolupament d'una proposta personal.
  Dirigit A
   • Tindran prioritat:
   • 1. Docents de l'especialitat d'EPVA de secundària.
   • 2. Professorat d'altres especialitats interessats/ades, per ordre d'inscripció.
   Condicions
    • Ser docent no universitari amb destí en centres de la Comunitat Valenciana o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. El personal de la borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participació de l'activitat.
    • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es puga seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
    Observacions
     • Curs de modalitat a distància.
     • Les sessions es realitzaran per videoconferència utilitzant la plataforma Webex, i serà necessari disposar de webcam.
     Termes Consultar inscripcions