Servei de Formació del Professorat
Curs 21AE96EI014 - Recursos musicals per a infantil
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
14 de gener de 2021
20 de febrer de 2021
30 hores
60 (més de 120 inscripcions realitzades)
A distància
Terminis D'inscripció
2 de novembre de 2020
7 de gener de 2021
11 de gener de 2021
Ponents
Sonia Ferrer Lores

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Proporcionar recursos, orientacions i materials per fer música a l'aula d'infantil.
 • Tenir cura de la veu i explorar les seues possibilitats a través de la cançó.
 • Conèixer metodologies, recursos i jocs per treballar el ritme, el moviment i les danses.
 • Realitzar audicions musicals actives mitjançant contes dramatitzats i musicogrames.
 • Exercitar la tècnica adequada per als instruments de percussió escolars amb activitats pràctiques i aplicables.
 • Introduir-se en la didàctica dels conceptes musicals bàsics i debatre sobre l'organització de les classes de música en l'educació infantil.
Continguts
  • La cançó i la seua didàctica.
  • La veu: cura i possibilitats.
  • Ritme i moviment. Recursos pràctics i jocs musicals.
  • La dansa i la seua didàctica.
  • Audicions musicals actives. Contes dramatitzats. Musicogrames.
  • Introducció als conceptes musicals: qualitats del so i aproximació al llenguatge musical
  • Els instruments de xicoteta percussió. Tècnica i activitats.
  • Música a l'aula: organització, materials, avaluació i noves tecnologies.
  Dirigit A
   • Tindran prioritat:
   • 1.Docents d'infantil
   • 2.Docents de música de primària
   Condicions
    • Ser docent no universitari amb destí en centres públics o en centres concertats de la Comunitat Valenciana o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana. El personal de la borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participació de l'activitat.
    Observacions
     • Dins de la plataforma online caldrà realitzar tasques dins de cada bloc formatiu.
     • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es trobin en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguin assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
     Termes Consultar inscripcions