Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 20AE96IN099 - Resistències artístiques. Processos artístics en entorns educatius. Castelló.
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
24 d'octubre de 2020
5 de juny de 2021
50 hores
(més de 16 inscripcions realitzades)
Museu Centre del Carme
València (València)
Terminis D'inscripció
26 de juny de 2020
20 de setembre de 2020
4 d'octubre de 2020
Ponents
Neus Lozano Sanfelix

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Establir relacions entre la creació artística contemporània i els àmbits d'educació formal.
 • Visibilitzar la situació dels entorns escolars per mitjà de l'aplicació de processos de creació artística contemporània.
 • Entendre l'educació artística com una ferramenta primordial en els processos d'aprenentatge.
 • Fomentar la creació artística contemporània com a ferramenta d'anàlisi i reflexió de problemàtiques socials, polítiques o de gènere en l'àmbit escolar.
 • Promoure la capacitat social de resoldre problemes per mitjà del treball en comunitat.
 • Entendre l'art i els processos de creació contemporània com a instruments d'expressió, però també de comprensió i reflexió de la realitat.
Continguts
  • Per a conéixer el programa de la formació per favor llegiu el document adjunt. Conté informació molt important que heu de tidnre en compte abans d'inscriure-vos:
  • Clica ací per a descarregar l'arxiu
  Dirigit A
   • Professorat de tots els nivells educatius interessat en la introducció de processos i llenguatges de creació artística a l'aula.
   Condicions
    • La selecció de participants es farà per ordre d'inscripció tenint en compte les quotes per etapa educativa.


    • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admés a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es troben en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguen assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es puga seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.

    • Tindrà prioritat el professorat que no haja participat en una residència durant el curs anterior.

    • El professorat seleccionat haurà de tindre destí definitiu al centre on es va a desenvolupar el projecte artístic durant el curs 2020-2021 o bé tindre una vacant fins a final de curs.

    Observacions
     • El projecte artístic (arts plàstiques i visuals, audiovisuals, música o arts escèniques) que es farà en cada centre serà determinat pel CEFIRE Artisticoexpressiu junt amb el CMCV, tenint en compte el nivell educatiu establert per l'artista, les infraestructures del centre i l'especialitat del/la docent seleccionat/da per ordre d'inscripció.
     • Cada artista té assignat un pressupost a càrrec del CMCV i no suposarà cap despesa per al centre escolar. No obstant, el professorat seleccionat haurà de garantir que el projecte es podrà desenvolupar sense problemes informant prèviament al claustre i a la direcció del centre de la seua intenció de participar en la convocatòria.
     • En cas de rebre més d'una petició per centre s'acceptarà la primera inscrita, a no ser que els participants arriben a un altre acord al respecte.
     Termes Consultar inscripcions