Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN036 - Creació de materials didàctics: eXeLearning inicial
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
5 d'octubre de 2020
16 de novembre de 2020
30 hores
90 (més de 180 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
13 de juliol de 2020
20 de setembre de 2020
27 de setembre de 2020
Ponents
M. Carmen Navalon Torres
Julio Pacheco Aparicio
Ricardo Jacobo Nutz Ayala

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l'elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d'utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Desenrotllar estratègies per a l'elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d'utilització dels recursos de generació pròpia.
 • Habilitar al professorat amb els coneixements necessaris per a la utilitzatió de les ferramentes de desemvolupament de recursos educatius estandaritzats, per a fer-los servir en la foramció a distància.
Continguts
  • Licencies de software.
  • Disseny i creació de l'estructura general d'un projecte.
  • Utilització dels objectes iDevice propis de la ferramenta per a la presentació d'informació: text, imatge, audio, vídeo, anexar fitxers, ...
  • Inserció i explotació d'objetes interactius: diferents tipus de preguntes, exàmens, ...
  • Bancs de recursos.
  • Utilització d'altres recursos externs: enciclopèdies, sindicació de noticies, llocs web externs, ...
  • Propietat intel·lectual
  • Utilització i disseny de plantilles y fulls d'estil.
  • Exportació del projecte segons les necessitats: PDF, lloc web i ePub.
  Dirigit A
   • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d'administracions públiques.
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació.
    • 2- Resta del professorat en funció de la convocatoria d'administracions públiques.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    Observacions
     • Són necessaris coneixements bàsics de navegació web i HTML, ordinador personal (no tablet ni mòbil) i connexió a Internet per a la seua realització
     • La realització del curs es fará fent servir l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle.
     Termes Consultar inscripcions