Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN035 - Pensament computacional a l'aula amb Scratch
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
28 de setembre de 2020
23 de novembre de 2020
40 hores
100 (180 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
13 de juliol de 2020
13 de setembre de 2020
20 de setembre de 2020
Ponents
Eduardo Javier Garcia Garcia
Juan Javier Garcia Cortes
Beatriz Varea Illueca

Objectius
 • Dotar al professorat especialista en TIC dels coneixements per a impartir continguts actualitzats propis de l'àmbit.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • Conéixer què és el Pensament Computacional i les habilitats que potencia.
 • Conéixer els elements bàsics dels llenguatges de programació de blocs.
 • Conéixer el funcionament de l'entorn de Scratch.
 • Introduir la programació amb Scratch a l'aula.
 • Crear activitats interactives per a l'alumnat mitjançant l'ús de Scratch.
 • Compartir activitats amb la comunitat.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS
  • Pensament Computacional.
  • Introducció a Scratch i l'entorn web.
  • Components d'un programa, dades i variables.
  • Aparença, escenaris, personatges, llapis, sons i bafarades.
  • Programar jocs amb Scratch.
  • Projectes a l'aula amb Scratch.
  Dirigit A
   • Professorat funcionari de totes les etapes educatives.
   • La selecció dels participants es realitzarà per data d'inscripció, havent confirmat la participació i d'acord amb els següents criteris de prioritat, es donarà major puntuació en aquest ordre a:
   • Funcionariat de carrera de totes les etapes educatives
   • Funcionariat en pràctiques i funcionariat interí.
   • Aquest curs correspon a la convocatòria d'Administracions Públiques pel que únicament pot ser realitzat pel professorat funcionari.
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació.
    • 2- Resta del professorat en funció de la convocatoria d'administracions públiques.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixem
    Observacions
     • El curs es realitzarà en la modalitat a distància.
     • La realització de totes les tasques és obligatòria per obtindre la certificació.
     Termes Consultar inscripcions