Servei de Formació del Professorat
Curs 20SP47IN034 - MULTIMÈDIA. Fem vídeo des de zero.
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
28 de setembre de 2020
23 de novembre de 2020
40 hores
140 (més de 280 inscripcions realitzades)
a distància
Elena Sanchis Sanchez 
Terminis D'inscripció
13 de juliol de 2020
13 de setembre de 2020
20 de setembre de 2020
Ponents
Maria Teresa Penalba Segovia
Jorge Alejandro Gonzalez Ferriol
Manuel Castellano Iglesias
Elena Sanchis Sanchez

Objectius
 • Desenrotllar estratègies per a l'elaboració de recursos didàctics interactius
 • Mostrar al professorat les diferents opcions educatives i d'utilització dels recursos de generació pròpia.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS
 • Conèixer els principis del llenguatge audiovisual
 • Proporcionar al professorat coneixements que li permetin la captura d'àudio i vídeo des de diferents fonts.
 • Proporcionar les eines necessàries per a realitzar enregistraments de qualitat.
 • Saber utilitzar un programa d'edició de vídeo per a obtenir un producte final en format estàndard.
 • Dissenyar tant activitats d'aula com projectes que incloguin l'ús didàctic de l'àudio i el vídeo.
 • Utilitzar la competència clau digital
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS:
  • Introducció a la multimèdia i al llenguatge audiovisual
  • Procediments d'enregistrament amb diferents dispositius: càmeres fotogràfiques, mòbils
  • Tècniques d'enregistrament: objectes fixos, entrevistes, interior, exterior.
  • Edició de vídeo (I): Descàrrega i instal·lació del programari, interfície gràfica, flux de treball, exportació
  • Edició de vídeo (II): Transicions i efectes, ajustos avançats
  • Edició de vídeo (III): Sincronització àudio i vídeo.
  • Drets d'autor. Drets generats per la creació d'una obra audiovisual, drets de les persones que treballen en l'obra audiovisual.
  Dirigit A
   • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d'administracions públiques.
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació.
    • 2- Resta del professorat en funció de la convocatoria d'administracions públiques.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del profe
    Observacions
     • El curs es realitzara, integrament, en la modalitat a distancia.
     • Equipament informàtic mínim per a un adequat seguiment de l'activitat:
     • Ordinador amb accés a Internet
     • Navegador web actualitza
     Termes Consultar inscripcions