Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN031 - Ciberconvivència i ús responsable d'internet
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
5 d'octubre de 2020
16 de novembre de 2020
30 hores
112 (197 inscripcions realitzades)
a distància
Vicente Destruels Moreno 
Terminis D'inscripció
20 de juliol de 2020
20 de setembre de 2020
27 de setembre de 2020
Ponents
Maria Sandra Villanueva Gavino
Juan Jose Rodriguez Franco
Vicente Palomar Salvador
Vicente Destruels Moreno

Objectius
 • Sensibilitzar al professorat respecte a la inclusió educativa.
 • Reflexionar sobre les implicacions d'una escola inclusiva.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 • Conèixer l'exposició de dades personals en la xarxa i la gestió de la privacitat.
 • Desenvolupar el concepte d'identitat digital, la reputació, ntiqueta i directrius per a gestionar i cuidar la identitat digital.
 • Analitzar els riscos relacionats: suplantació d'identitat.
 • Facilitar guies per a configurar xarxes socials i eines per al control de continguts.
 • Conèixer els riscos: accés a continguts inapropiats.
 • Promoure ciberhàbits i bones pràctiques (ubicació, diàleg, saber què fer,...).
 • Detectar tecnoadiccions i conductes inapropiades.
 • Mostrar recursos educatius sobre ús segur i responsable de les TIC.
Continguts
 • Aspectes claus de l'escola inclusiva
 • CONTINGUTS ESPECIFICS:
 • Identitat digital i gestió de la privacitat en la xarxa.
 • Conceptualització dels riscos més freqüents: ciberbullying, sexting, grooming.
 • Riscos: accés a continguts inapropiats i tecnoadiccions.
 • Prevenció positiva i detecció primerenca.
 • Guies per a configurar xarxes socials i eines per al control de continguts.
 • Recursos educatius sobre ús segur i responsable de les TIC.
Dirigit A
  • Activitat formativa per a funcionariat públic per ser oferta d'administracions públiques.
  Condicions
   • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
   • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació.
   • 2- Resta del professorat en funció de la convocatoria d'administracions públiques.
   • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
   • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
   • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
   • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
   Observacions
    • Segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    • Per poder realitzar.se el curs, el llistat definitiu de persones confirmades haurà de superar el 50% de places ofertades.
    Termes Consultar inscripcions