Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN030 - Gestors de cursos en línia: Aules nivell inicial
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
5 d'octubre de 2020
16 de novembre de 2020
30 hores
270 (més de 540 inscripcions realitzades)
a distància
Antonio Boronat Perez 
Terminis D'inscripció
20 de juliol de 2020
20 de setembre de 2020
27 de setembre de 2020
Ponents
Jesus Albert Magro
Lorena Lopez Resusta
Oscar Giner Tarin
Pedro Monedero Cariñena
Juan Torres Mancheño
Francisco Javier Jaraba Jurado

Objectius
 • Capacitar al professorat per a poder administrar un entorn virtual d'ensenyança-aprenentatge.
 • Conéixer les possibilitats didàctiques de les plataformes LMS basant-se en les seues possibilitats tecnològiques.
 • Realitzar un ús responsable dels espais web col·laboratius
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Adquirir els coneixements necessaris per poder utilitzar l'aula virtual per a impartir formació a distància o com a complement a la formació presencial en els centres educatius de tota la Comunitat Valenciana.
 • Saber organitzar els continguts d'un curs, utilitzant adequadament els recursos i activitats disponibles en Moodle.
 • Saber aplicar els mòduls de comunicació i col·laboratius amb la finalitat de promoure i dinamitzar la participació dels alumnes.
 • Aprendre a utilitzar correctament les ferramentes d'avaluació.
Continguts  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

  • Característiques dels entorns virtuals d'aprenentatge.
  • Navegació per la interfície del Moodle.
  • Edició d'un curs.
  • Creació de recursos.
  • Creació d'activitats.
  • Qualificació en Moodle.
  Dirigit A
   • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d'administracions públiques.
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació.
    • 2- Resta del professorat en funció de la convocatoria d'administracions públiques.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixem
    Termes Consultar inscripcions