Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20SP47IN028 - Gestors de cursos en línia: Aules nivell mitjà
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
5 d'octubre de 2020
23 de novembre de 2020
30 hores
210 (més de 420 inscripcions realitzades)
a distància
Ricardo Dominguez Ruiz 
Terminis D'inscripció
20 de juliol de 2020
20 de setembre de 2020
27 de setembre de 2020
Ponents
Maria Del Carmen Cruz Ortiz
Laura Maria Fernandez Monzon
Oscar Lopez Jimenez
Soledad Gomez Garcia
Lorenzo Jose Diaz De Haro
Jose Muñoz Jimeno
Ricardo Dominguez Ruiz

Objectius
 • Capacitar al professorat per a poder administrar un entorn virtual d'ensenyança-aprenentatge.
 • Conéixer les possibilitats didàctiques de les plataformes LMS basant-se en les seues possibilitats tecnològiques.
 • Realitzar un ús responsable dels espais web col·laboratius
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Aprofundir en els coneixements necessaris per poder utilitzar l'aula virtual per impartir formació a distància o com a complement a la formació presencial.
 • Conèixer nous recursos i activitats disponibles en Aules.
 • Avançar en els coneixements dels mòduls de comunicació i col·laboratius per promoure i dinamitzar la participació dels alumnes.
 • Aprofundir en el coneixement de les ferramentes d'avaluació.
 • Gestionar grups i inscripcions.
Continguts  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

  • Breu revisió de conceptes dels entorns virtuals d'aprenentatge.
  • Edició avançada d'un curs.
  • Introducció de nous recursos i activitats.
  • La gestió d'inscripcions i grups.
  • Qualificació avançada en Aules.
  Dirigit A
   • Activitat formativa per a funcionaris públics per ser oferta d'administracions públiques.
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació.
    • 2- Resta del professorat en funció de la convocatoria d'administracions públiques.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    Observacions
     • Professorat en general amb coneixements previs de la plataforma Aules, o que hagen realitzat el curs de nivell inicial.
     • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
     • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
     Termes Consultar inscripcions