Servei de Formació del Professorat
Formació semipresencial 20SP47IN026 - Portal Educatiu: allotjament de l'espai web de centre
Ofertat per Servei de Formació del Professorat
Dades generals
Informàtica
5 d'octubre de 2020
16 de novembre de 2020
30 hores
100 (més de 200 inscripcions realitzades)
a distància
Antoni Frances Conejero 
Terminis D'inscripció
20 de juliol de 2020
16 de setembre de 2020
27 de setembre de 2020
Ponents
Manuel Tomas Gimenez Albert
Roberto Ortega Jose
Antoni Frances Conejero

Objectius
 • Desenrotllar i actualitzar la Web d'un centre educatiu, organitzant les pàgines i seccions, maquetando l'estructura de les pàgines i configurant els mòduls de cada pàgina per a introduir el contingut.
 • Administrar els usuaris associats a un centre educatiu i gestionar els seus permisos d'accés a continguts de la Web de centre.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Analitzar la situació actual de les webs dels centres.
 • Conèixer el nou portal de centres de la Conselleria PortalEdu.
 • Començar a treballar amb Wordpress com a publicador de continguts.
 • Conèixer els principis bàsics per a l'ús de Wordpress per a l'elaboració del blog docent.
 • Saber planificar el desenvolupament de la web d'un centre des de tres perspectives: equip de treball involucrat, estructura del portal i característiques necessàries d'una web actual (disseny, accessibilitat, usabilitat,..).
 • Conèixer les eines bàsiques que Portaledu ofereix per a gestió de continguts, organització de la informació, administració del lloc web i aportar noves funcionalitats.
 • Ajustar l'ús de PortalEdu a la normativa actual de protecció de dades i drets d'autoria.
Continguts
  • CONTINGUTS ESPECÍFICS

  • PortalEdu. El portal docent.
  • Creació i organització del contingut
  • Administració del lloc
  • Extensions
  • Elements més habituals
  • La web de centre. Una eina de comunicació i dinamització.
  • Tractament de dades i drets d'autor.
  Dirigit A
   • Aquesta activitat va dirigida a funcionaris, per ser oferta formativa d'Administracions Públiques.
   • Els criteris selecció seran els següents:
   • Prioritat per a inscripcions de dos membres del claustre del centre amb càrrecs de coordinació TIC, equip directiu o persona encarregada de coordinar la web de centre.
   • Funcionaris/es (amb destí definitiu, en pràctiques i interí per aquest ordre).
   • En cas d'igualtat de condicions es respectarà l'orde d'inscripció.
   • Serà necessaria l'autorització de direcció
   Condicions
    • La selecció del professorat serà per ordre d'inscripció seguint els criteris següents:
    • 1- Docents amb la condició de funcionariat de carrera i en pràctiques amb accés a les plataformes educatives i administratives de la Conselleria d'Educació.
    • 2- Resta del professorat en funció de la convocatoria d'administracions públiques.
    • En igualtat de condicions, tindrà preferència el professorat que no estiga cursant cap altra acció formativa.
    • Per a poder realitzar el curs els participants han de tenir domini de la plataforma Moodle nivell usuari.
    • Serà obligatori accedir a la plataforma del CEFIRE durant els tres primers dies des de l'inici, fer la corresponent presentació i accedir a la planificació del curs.
    • Recordem que segons l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, la baixa no justificada havent confirmat alguna activitat es podrà penalitzar amb la no admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.
    Observacions
     • Es treballarà sobre l'entorn web del centre per tant s'haurà de tindre el permís de la direcció.
     • El curs és semipresencial, es fará fent servir l'entorn virtual d'aprenentatge MOODLE amb 2 sessions presencials.
     • Seus a determinar
     Termes Consultar inscripcions