Servei de Formació del Professorat
Jornades 20AE96IN082 - Competència digital en la creació de recursos i composició musical a l'aula
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
21 de setembre de 2020
11 de novembre de 2020
30 hores
40 (més de 80 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
17 de juliol de 2020
10 de setembre de 2020
17 de setembre de 2020
Ponents
Jesus Debon Alcodori

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Escriure partitures de música original o arranjada.
 • Aprendre a crear i editar projectes multipista senzills (àudio i midi).
 • Crear temes musicals a partir de loops i altres materials sonors donats o obtinguts.
 • Utilitzar programes digitals per elaborar un projecte final.
Continguts
  • Edició de partitures (Musescore).
  • Edició d'àudio (Audacity).
  • Edició de melodies amb loops, ritmes i efectes (Bandlab).
  • Creació de melodies a partir d'un text donat.
  • Diseny d'un acompanyament sobre una melodia creada.
  • Utilització dels programes treballats per a l'elaboració d'un projecte final.
  Dirigit A
   • Tindran prioritat els docents funcionaris de l'especialitat de música.
   Condicions
    • Aquesta formació està dirigida a funcionaris de carrera i interins per ser oferta formativa d'Administracions Públiques. Podran participar no funcionaris, però sense dret a certificació.
    Observacions
     • Curs de modalitat a distància.
     • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es trobin en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguin assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
     Termes Consultar inscripcions