Servei de Formació del Professorat
Jornades 20AE96IN079 - Escènica: les arts escèniques a l'aula
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
26 d'octubre de 2020
5 de novembre de 2020
8 hores
45 (79 inscripcions realitzades)
A distància
Terminis D'inscripció
9 de setembre de 2020
15 d'octubre de 2020
21 d'octubre de 2020
Ponents
Santiago De La Fuente Frutos
Ezequiel Navarro Iborra
Isabel Ana Conca Ferreruela

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Oferir recursos per treballar les arts escèniques a l'aula.
 • Aproximar tècniques teatrals actuals.
 • Utilitzar el moviment i la dansa com a recurs teatral.
 • Treballar la tècnica vocal amb enfocament teatral.
Continguts
  • La Jornada consta de tres mòduls:
  • A - Improvisació teatral
  • B - Dansa-moviment, aplicat al teatre a l'aula
  • C- La veu al teatre
  • *******************************************************************************************************************
  • Els continguts es transmetran a través de sessions webex i aula moodle.
  • SESSIONS ONLINE: de 18:00 a 19:30 h.
  • Dimarts 27 d'Octubre - IMPROVISACIÓ TEATRAL 1 / Ezequiel Navarro
  • Dimecres 28 d'Octubre - IMPROVISACIÓ TEATRAL 2 / Ezequiel Navarro
  • Dimarts 3 de Novembre - MOVIMENT I DANSA APLICATS A L'AULA / Santi Delafuente
  • Dimecres 4 de Novembre - LA VEU AL TEATRE / Ana Conca
  Dirigit A
   • 1- Docents funcionaris de carrera i interins.
   • 2- La resta, per ordre de inscripció.
   Condicions
    • Aquesta formació està dirigida a funcionaris de carrera i interins per ser oferta formativa d'Administracions Públiques. Podran participar no funcionaris, però sense dret a certificació.
    Observacions
     • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es trobin en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguin assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
     Termes Consultar inscripcions