Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20AE96IN078 - Cinemaula: producció audiovisual a l'aula
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
21 de setembre de 2020
2 de novembre de 2020
30 hores
30 (més de 60 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
1 de juny de 2020
6 de setembre de 2020
16 de setembre de 2020
Ponents
Jose Javier Romero Patiño

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
 • Valorar els missatges audiovisuals com a art i mitjà de comunicació.
 • Despertar interès per la narrativa audiovisual.
 • Desenvolupar una actitud crítica cap als missatges audiovisuals.
 • Conèixer els fonaments, formats , recursos i tècniques de producció audiovisual, així com les seues diferents fases.
 • Reflexionar sobre la importància de la idea inicial i la necessitat de realitzar un guió previ a la producció audiovisual.
 • Adquirir els coneixements necessaris per elaborar un guió i les nocions bàsiques d'enregistrament i edició per produir un missatge audiovisual amb creativitat i qualitat.
 • Conèixer l'equipament tècnic i programari necessaris per a la producció audiovisual a l'aula.
 • Promoure i acostar la cultura audiovisual a l'aula mitjançant la proposta d'activitats pràctiques.
Continguts
  • Presentació dels diferents formats de producció audiovisual amb possibilitats educatives: Càpsules audiovisuals.
  • Metodologia i activitats per a l'aula.
  • Concepte i fonaments del llenguatge audiovisual: Codis.
  • Codis espacials del llenguatge audiovisual: Enquadrament, angulació, moviments de càmera, camp i fora de camp, profunditat de camp i il·luminació.
  • Codis temporals del llenguatge audiovisual: Temps fílmics, transicions, ritme i articulació del discurs fílmic.
  • Codis sonors del llenguatge audiovisual: Significació i elements d'una banda sonora.
  • Codis del muntatge: Tipus de muntatge i continuïtat ¿raccord¿.
  • Codis compositius: Equilibri i pes visual, tipus de composicions i lleis compositives.
  • Codis de la imatge: Temperatura de color, relacions tonals, nitidesa i exposició.
  • Fases de la producció audiovisual: Preproducció, producció i postproducció.
  • De la idea al guió: Naixement de la idea, guió literari, guió tècnic i Storyboard.
  • Del guió a la filmació: Esquemes d'il·luminació, càmera de vídeo (components i control de la llum), suports de càmera, micròfons, formats d'enregistrament i targetes de memòria.
  • De la filmació a la postproducció: Edició d'àudio i vídeo. Efectes visuals.
  • Bancs d'imatges i sons lliures de drets d'autor.
  • Recursos per a la difusió de projectes audiovisuals.
  Dirigit A
   • Funcionaris de carrera, en pràctiques o interins, per ser oferta formativa d'Administracions Públiques.
   Condicions
    • 1) Funcionaris de carrera i en pràctiques.
    • 2) Funcionaris interins.
    Observacions
     • Es tracta d'una formació online.
     Termes Consultar inscripcions