Servei de Formació del Professorat
Curs a distància 20AE96IN074 - Cinemaula: Cultura Audiovisual
Ofertat per CEFIRE Específic d'Àmbit Artístic Expressiu
Dades generals
General àmbit artísticoexpressiu
21 de setembre de 2020
2 de novembre de 2020
30 hores
50 (més de 100 inscripcions realitzades)
a distància
Terminis D'inscripció
1 de juny de 2020
6 de setembre de 2020
17 de setembre de 2020
Ponents
Jose Javier Marzal Felici
Marta Martín Núñez
Victoria Tur-viñes
Aarón Rodríguez Serrano
Jose Antonio Palao Errando

Objectius
 • Promoure una actualització pedagògica a l'àmbit artisticoexpressiu afavorint el treball col·laboratiu i en context.
 • Fomentar l'expressió artística i/o física, com a generadores de coneixement, potenciant el pensament divergent i la creativitat.
  Continguts
   • Els continguts del curs es correspondran amb els de la matèria tot i que de forma més generalista. En cadascuna de les sessions s'introduiran exemples que il·lustren els diferents apartats i ajuden a educar la mirada amb productes audiovisuals de qualitat:
   • Imatge i significat.
   • La imatge fixa i la seua capacitat expressiva.
   • La imatge en moviment i la seua capacitat expressiva.
   • Narrativa audiovisual.
   • Integració de so i imatge en la creació d'audiovisual
   • Característiques de la producció audiovisual i multimèdia en els diferents mitjans
   • Els mitjans de comunicació audiovisual.
   • La publicitat:anàlisi d'imatges i missatges multimèdia
   Dirigit A
    • Curs dissenyat per als docents que impartisquen Cultura audiovisual a Batxillerat, però obert a tot el professorat de tots els nivells educatius no universitaris amb interès per adquirir i/o consolidar coneixements de cultura audiovisual.
    Condicions
     • Ser docent no universitari amb destí en centres públics o en centres privats-concertats de la Comunitat Valenciana, o pertànyer a la borsa de treball de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana.
     • El personal de borsa de treball no podrà suposar més del 50% de participació de l'activitat.
     • CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA: El professorat admès a una activitat ha de confirmar l'assistència a la mateixa. La falta de confirmació facultarà al CEFIRE per seleccionar a altres sol·licitants que es trobin en llista d'espera. Els sol·licitants admesos que per qualsevol motiu, raonablement justificat, no puguin assistir a l'activitat, ho han de comunicar al coordinador abans de l'inici, perquè es pugui seleccionar a altres participants de la llista d'espera. La falta de comunicació i assistència facultarà al CEFIRE per no adjudicar les posteriors accions formatives que se sol·liciten.
     Observacions
      • Es tracta d un curs on line. El professorat admès quedarà obligat a confirmar la seua assistència o la seua renúncia, perquè la seua plaça siga tinguda en compte, o puga ser ocupada per un suplent.
      • La plataforma Moodle serà el mitjà pel qual es vehicularà la docència.
      • Per tal d'obtenir la certificació del curs s'hauran de completar les tasques sol·licitades pel ponent del curs.
      Termes Consultar inscripcions